BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czopik Łukasz (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Marszałek Małgorzata (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
Tytuł
Implementacja korporacyjnych metod zarządzania w sektorze publicznym - moda czy konieczność?
Implementation of the Corporate Management Methods in the Public Sector - a Trend or a Necessity?
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 168-176, bibliogr. 8 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Polityka personalna, Sektor publiczny, Administracja publiczna
Quality management, Personnel policy, Public sector, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera prezentację stosowanych w sektorze publicznym instrumentów zarządczych. Pokazuje stopniową metamorfozę instytucji publicznych i metody diagnozowania efektów zmian, które umożliwiają podsumowanie i ewaluację osiągniętych w tym procesie skutków. (abstrakt oryginalny)

The key to success, for which is considered the approach of public and private sector efficiency, are managers (all levels) with common sense, experienced and educated enough to understand the concepts of specific public administration functioning, and implementing modern public management. According to the self-government employees law changes, getting such workers and training those already hired becomes feasible and the flexible payroll system gives you the chance to stop the outflow of high potential workers. It should be noted that the modern organization - including the public one - requires modern personnel, and therefore a key concern for managers should be to provide mechanisms for the selection and subsequent development of professional co-workers. It, therefore, allows for a reasonable implementation of corporate standards in other areas. The authors of this paper try to present the actions undertaken by the local government, to improve the quality of work and its standards, to create a foundation for the implementation of corporate architecture. Changing at the same time, through the development of employees, organizational culture, and moving away from the beaten schemes of modern management methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Leo V. Ryan CSV, Sójka J., (1997), Etyka biznesu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze.
  2. Ożarek G., (2003), Etyczne implikacje jakości [w:] red. W. Gasparski, Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydz. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  3. Misiąg W., (2005), Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych, Kontrola Państwowa Numer Specjalny (2).
  4. Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., (2010), Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, PRESSCOM, Wrocław.
  5. Gonet W., (2010), Budżet Zadaniowy. Założenia konstrukcyjne, Finanse Komunalne, Nr 1-2/2010.
  6. Czołpińska E., (2010), Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, Nr 5/2010.
  7. Lisiecka K., (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody, analizy i oceny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
  8. Kołaczkowski B., Ratajczak M., (2010), System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Finanse Komunalne, Nr 4/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu