BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peter-Bombik Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Środki unijne jako wsparcie innowacji w gminach uzdrowiskowych
UE Funds as an Innovations' Support in the SPA Towns
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 177-184, bibliogr. 19 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Uzdrowiska, Turystyka, Innowacje, Fundusze unijne, Środki unijne, Samorząd terytorialny
Health tourism, Health resort, Tourism, Innovations, EU funds, EU funds union, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność uzdrowisk oparta jest przede wszystkim na dostarczaniu świadczeń o charakterze rehabilitacyjno-leczniczym. Współcześnie coraz ważniejsza staje się jednak druga funkcja, a mianowicie funkcja turystyczna. Tak zwana turystyka uzdrowiskowa stanowi część turystyki rekreacyjnej. W warunkach gospodarki konkurencyjnej bycie tylko i wyłącznie uzdrowiskiem nie wystarcza. Każde uzdrowisko aby utrzymać się na rynku musi wykreować odpowiedni produkt turystyczny. Produkt ten obejmuje zarówno określone urządzenia uzdrowiskowe, usługi turystyczne, jak i całą miejscowość. (abstrakt oryginalny)

The activity of spa towns focuses on providing visitors with rehabilitation-medical benefits. There is another important function of spa towns: tourism. Spa tourism has been a part of recreational tourism for a very long time. The Increase in the spa industry is an entry point to the rapidly growing tourism market, but homogenous activity is insufficient. Every spa town has to undertake promotion of the product line. Branding (creation of the product line) contains many aspects of spa towns: spa equipment, travel services and towns as touristic and bathing-places. Changes to the way of thinking about spa towns is a part of the innovation in the management of this sector of tourism. The process of innovation from the origination of an idea to its transformation into something useful, needs a lot of money. It is anticipated that the spa industry will continue to expand, but there is a necessity of looking for finances. Despite the recent trend, one of the most significant ways of developing spa tourism is how spa towns use EU funding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków.
 2. Cotis J.Ph., (red.) (2005), Zrozumieć wzrost gospodarczy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Cupiał B., (2008), Innowacje a regionalne i lokalne środowiska innowacyjne [w:] Graczyk M. (red.), Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 4. Drucker P., (2002), Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 5. Drucker P., (1992), Innowacyjność i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Griffin R.A., (1990), Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Kotler Ph., (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 8. Lewandowska A., (2007), Turystyka uzdrowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Middleton V.T.C., (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 10. Nowacki R., Staniewski M.W., (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Pachnowska B., (2002), Uzdrowisko jako element wizerunku gminy [w:] Michałowski A., Balik I., Sulimierska A. (red.), Krajobraz kulturowy uzdrowisk sudeckich: wczoraj, dziś, jutro, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa.
 12. Schumpeter J., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Strahl D., (red.) (2010), Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1399 ze zmianami.
 15. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, [online], Komisja Europejska [data dostępu: 10.01.2011].
 16. Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku, [online], Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, wrzesień 2008, [data dostępu: 15.01.2011].
 17. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, [online], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007, [data dostępu: 10.01.2011].
 18. Regionalne Programy Operacyjna na lata 2007-2013 dla Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego, [online], [data dostępu: 20.01.2011].
 19. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, [online], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006, [data dostępu: 15.01.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu