BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Żaneta (Politechnika Poznańska), Malak Martyna (Politechnika Poznańska), Stachowiak Agnieszka (Politechnika Poznańska), Golińska Paulina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Giełda odpadów jako element zarządzania proekologicznego
Wastes Market - an Element of Pro-Ecological Management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 185-193, tab., bibliogr. 27 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Ekologia, Zarządzanie ekologiczne, Odpady, Gospodarka odpadami
Ecology, Ecological management, Wastes, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przedstawionym artykule została przybliżona teoria zrównoważonego rozwoju, definicję odpadów oraz możliwe rozwiązanie dotyczące gospodarowania odpadami, jakim są internetowe giełdy odpadów, działajace na polskim rynku. Uwagę też poświęcono krótkiemu opisowi wybranych giełd, a także korzyści wynikających z uczestnictwa przedsiębiorstw w giełdach odpadów. (abstrakt oryginalny)

Contemporary enterprises, to function successfully on a market, should focus not only on financial aspects and monitoring competitors but also on their positive image. Nowadays, consumers, as they have a wide variety of products to choose from, consider also environmental aspects of products and the impact producers have on the natural environment. Efficient and effective management is the ability to search for innovative solutions on every level of an organization. Wastes are always an outcome of an enterprise's activity (unless production is wastes free). The Authors wish to prove that wastes are not an unavoidable problem but also a chance to earn some extra money and to process cheaper material in manufacturing processes. Wastes management should end with storing on the landfills stage. The goal of the following paper is the presentation of one of the alternative solutions in the wastes management area and proving it provides companies with a positive, ecological image and what is more, with extra profits. The alternative discussed is the joining in of wastes markets thanks to which enterprises purchase and sell wastes. Using the wastes markets presented enables the finding of buyers who can use the wastes given in their manufacturing processes. The buyers benefit from markets as well, as they can buy materials cheaper, decreasing their costs. Managers and company's owners should not focus on the results of their everyday activities only, but also understand that the sustainable development idea is a chance of a better life for future generations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Wengierek M., (2002), Logistyka Odpadów, Tom 1. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 2. Brdulak H., Michniewska K., (2009), Logistyka odzysku, "Logistyka" nr 5.
 3. Ciesielski M., (2009), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Edwarczyk N., Stachowiak A., (2009), Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw, "Logistyka" nr 1.
 5. Górski M., (2005), Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrzenego, Wydawca Futura, Grzegorz Łuczak na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań.
 6. Kamiński T., (2008), Wprowadzenie [w:] Tadeusz K. (red.), Logistyka jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa.
 7. Karmańska A., (2007), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Korzeń Z., (2001), Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 9. Kowalski Z., (2005), Zagrożenia środowiska naturalnego. Modele zrównoważonego rozwoju [w:] Tabora A. (red.), Gospodarowanie odpadami i substancjami niebiezpiecznymi, Tom 1. Ustawodawstwo, składowanie odpadów, transport towarów niebezpiecznych, dokumentacja, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 10. Kozłowska B., Manczarski P., Zabawa S., (2005), Gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. Informator, Wydawca Futura, Grzegorz Łuczak: na zlec. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań.
 11. Kruczek M., Żebrucki Z., (2009), Operator logistyczny w modelowaniu sieci logistyki zwrotnej, "Logistyka", nr 5.
 12. Michniewska K., (2006), Znaczenie edukowania w zakresie logistyki odzysku i ekologistyki, "Logistyka", nr 4.
 13. Pruska Ż., Malak M., Stachowiak A., (2010), Wastes market as asolution for enterprises and environment [w:] Fertsch M., Grzybowska K., Logistics in the enterprises - selected aspects, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 14. Pruska Ż., Malak M., Stachowiak A., Adamczak M., (2011), Determinanty wyboru strategii zaopatrzenia w ramach zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, "Logistyka", nr 5, CD nr 3.
 15. Rosik-Dulewska Cz., (2000), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Rutkowski K., (2008), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 17. Szołtysek J., (2009), Ewolucja logistyki zwrotnej. Odpady i sposoby ich zagospodarowywania na przestrzeni wieków oraz co z tej lekcji wynika współcześnie, "Logistyka", nr 5.
 18. Szołtysek J., (2009), Logistyka zwrotna, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań.
 19. www.gielda.hb.pl/, [data przejrzenia strony 20.11.2010 r.].
 20. www.gieldaodpadow.pl, [data przejrzenia strony 12.07.2010 r.].
 21. www.gielda-odpadow.pl, [data przejrzenia strony 12.07.2010 r.].
 22. www.gartija.pl/gielda.php, [data przejrzenia strony 12.07.2010. r.].
 23. www.euwaex.com, [data przejrzenia strony 12.07.2010 r.].
 24. http://www.euwaex.com/rejestracja.php, [data przejrzenia strony 14.07.2010 r.].
 25. http://www.plastech.pl/oferty-b2b/kategoria_3_1pf/Odpady, [data przejrzenie strony 15.07.2010 r.].
 26. Zagospodarowanie odpadów styropianowych, http://www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_2854_1/Zagospodarowanie-odpadow-styropianowych, [data przejrzenia strony 16.07.2010 r.].
 27. Odpady opakowaniowe można wykorzystać w budownictwie, http://styl-zycia.ekologia.pl/ekologiczny-dom/Odpady-opakowaniowe-mozna-wykorzystac-w-budownictwie,12181.html, [data przejrzenia strony 16.07.2010 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu