BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola wartości kulturowych w kształceniu i wychowaniu studentów kierunków ekonomicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 285-294, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ekonomistów, Jakość kształcenia, Kultura, Programy studiów
Higher education, Education of economists, Quality education, Culture, Higher education curriculum
Abstrakt
Dotychczas na kierunkach ekonomicznych zauważalny był brak przedmiotów służących kształceniu i wychowaniu studentów kierunków ekonomicznych w aspekcie wartości kulturowych. Obowiązujące jeszcze standardy kształcenia na studiach pierwszego stopnia w grupie treści podstawowych oraz kierunkowych dla kierunków, takich jak : Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Informatyka i Ekonometria obejmują treści służące ścisłemu przygotowaniu przy braku czynnika humanistycznego.(...) Od środowiska akademickiego w dużej mierze będzie zależało zatem wprowadzenie odpowiednich treści i ostateczny efekt kształcenia. Jednym z celów edukacji powinno być ukształtowanie ekonomisty o wysokim poziomie kultury, dającego w przyszłości dobre świadectwo Polsce i swojej organizacji w kraju i za granicą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W.Kubik: Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy pedagogiki ignacjańskiej. W : W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Red. D.Skulicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków 2004.
 2. Projekt Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego "Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia".
 3. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Red. E.Chmielecka. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 4. D.Throsby: Ekonomia i kultura. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa 2010, s. 22.
 5. J.Żakowski: Człowiek rodzi się twórcą. Rozmowa Niezbędnika. "Polityak. Niezbędnik Inteligenta" 2011, nr 1.
 6. J.Gajda: Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 24.
 7. E.Baldwin, B.Longhurst,S.McCracken, M.Ogborn, G.Smith: Wstęp do kulturoznawstwa. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 24.
 8. Z.Cackowski: Sacrum/Profanum - Sacrum/Infernum. W : Człowiek, dzieło, sacrum. Red. S.Gajda, H.Sobeczko. Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 1998, s. 33.
 9. L.Dyczewski: Wartości w kulturze. W : Wprowadzenie do socjologii kultury. Red. M.Filipiak. Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 190.
 10. E.Kasperski: Święte świeckie. Przemiany wartości. W : Człowiek, dzieło, sacrum.
 11. H.Borowski: Wartość jako przeżycie. Wprowadzenie do aksjologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 1992, s. 76.
 12. T.Smolińska: Kawały o głupich sąsiadach a Polosh jokes. Rozważania wstępne. W : Wszystek krąg ziemski. Antropologia, Historia, Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P.Kowalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 215-229.
 13. M.Kostera, S.Kownacki: Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi. W : Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K.Koźmiński, W.Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 297.
 14. H.Laskowska:Autentyczność i empatia w interakcji nauczyciel akademicki - student. W : Jakość kształcenia w szkole wyższej. Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia. Red. K.Jankowski, B.Sitarska, C.Tkaczuk. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s. 217.
 15. B.Pabian: Elementy rustykalne w przestrzeni miasta - wierność tradycji czy komercyjne działania wolnego rynku. W : Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 10 : Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. I.Bukowska-Floreńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 299-311.
 16. A.Kłoskowska: Kultura masowa. Krytyka i obrona. PWN, Warszawa 1983, s. 171.
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2011 r., Rozdział III, Paragraf 7, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu