BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buzała Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe : implikacje dla efektywności rynku akcji
Investors' Reaction to Stock Analysts' Recommendations. Implications for Stock Market Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 11-20, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Reakcja rynku, Giełda papierów wartościowych, Rekomendacje, Inwestor giełdowy, Rynek akcji
Market reaction, Stock market, Recommendation, Stock exchange investor, Equity market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie widoczna była reakcja rynku głównego, zarówno na pierwsze udostępnienie rekomendacji wąskiemu gronu inwestorów, jak i na upublicznienie. Zwyżkową stopą zwrotu charakteryzowało się wydanie najbardziej skrajnych rekomendacji, tj. "kupuj" i "sprzedaj" oraz zmiany w poziomie rekomendacji. Strategia "kupuj i trzymaj" dla akcji z rekomendacją podniesioną do "kupuj" oraz jednoczesna krótka sprzedaż z obniżoną rekomendacją do "sprzedaj", pozwalała zarobić średnio 4,5% anormalną stopę zwrotu w przeciągu 15 dni. Inwestorzy, działając na podstawie rekomendacji udostępnionych im wcześniej niż szerokiemu gronu, mogli osiągnąć lepsze rezultaty.(abstrakt oryginalny)

Main market of Warsaw Stock Exchange reacted both to primary and secondary (public) dissemination of analysts' recommendations. Abnormal drift was visible for the strongest types of recommendations, such as "buy" and "sell" as well, as for levels changes. Buy and hold strategy of buying securities with rating upgraded to "buy" and simultaneously selling with rating downgraded to "sell", yielded 4.5% abnormal rate of return in 15 days. Profit opportunities were greater for investors with primary access, as opposed to those acting on second hand recommendation disclosure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B., Lehavy R., Trueman B.: Ratings Changes, Ratings Levels and the Predictive Value of Analysts' Recommendations, "Financial Management" 2010, No. 2, Vol. 39.
 2. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments, McGraw-Hill/Irwin (International 7th edition), New York 2008.
 3. Buczek S.B.: Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 4. Busse J.A., Green C.T.: Market Efficiency in Real Time, "Journal of Financial Economics" 2002, Vol. 65.
 5. Cowles A.: Can Stock Market Forecasters Forecast?, "Econometrica" 1933, Vol. 1, Issue 3.
 6. Davies P.L., Canes M.: Stock Prices and Publication and Second Hand Information, "The Journal of Business" Vol. 51, No. 1.
 7. Elton E.J., Gruber M.J., Grossman S.: Discrete Expectational Data and Portfolio Performance, "The Journal of Finance" 1986, No. 3, Vol. 41.
 8. Fama E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance"
 9. 1970, No. 2, Vol. 25. Fama E.F.: Efficient Capital Markets: II, "The Journal of Finance" 1991, No. 5, Vol. 46.
 10. Gurgul H.: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, DzU nr 206, poz. 1715.
 12. Womack K.L.: Do Brokerages' Analyst Recommendations Have Investment Value?, "Journal of Finance" 1996, No. 1, Vol. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu