BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czemiel-Grzybowska Wioletta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Młodzi przedsiębiorcy - wyniki badań sukcesów ich działalności
Young Entrepreneurs - Research on their Success
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Młodzież
Entrepreneur, Entrepreneurship, Business activity, Youth
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Prezentowane w artykule wyniki badań mają na celu identyfikację cech przedsiębiorcy na próbie 880 młodych ludzi do 25. roku życia, zainteresowanych otwieraniem działalności gospodarczej oraz wskazanie szans i zagrożeń rozwoju działalności gospodarczej podmiotów otwieranych z funduszy strukturalnych. W dobie rozwoju przedsiębiorczości i cyklów koniunkturalnych należałoby poddać analizie szczególną cechę próby, jaką jest wiek przedsiębiorców. Postawiono następującą tezę: Młodzi przedsiębiorcy są kreatywni i wykształceni, zainteresowani pozyskaniem środków finansowych na rozwój działalności, efektywnie alokują otrzymane dotacje.(abstrakt oryginalny)

The research results presented in the article have the purpose to identify typical characteristics of a businessman, based on 880 young people interested in starting an economic activity, and also to show opportunities and threats for businesses started from structural funds. In times of economic cycles and entrepreneurial development, a particular characteristic of entrepreneurs should be analyzed - their age. The following argument was presented: Young entrepreneurs are: creative and well-educated, interested in obtaining funds for business development, effectively allocating subsidies received.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A.: Unijne fundusze pomocowe a rozwój gospodarczy i reformy administracyjne w Grecji, Studia Europejskie nr 4 (32), Centrum Europejskie UW, Warszawa 2004.
 2. Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, TWIGER, Warszawa 2003.
 3. Bachtler J., Gross T., Mcmaster I.: Delivering The Lisbon and Gothenburg Agendas, Background Paper for the UK 2005.
 4. Bieniok H.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 5. Bachtler J., Wishlade F., Yuill D.: Regional Policies after 2006, Complementarity or conflict, European Policy Research Paper No. 51, 2003.
 6. Bachtler J., Wishlade F., Yuill D.: Regional Policy in Europe after Enlargement, Regional and Industrial Policy Research Paper, No. 44, 2001.
 7. Barrios S., Strobl E.: The dynamics of regional inequalities, Economic Papers, Directorate General for Economic and Financial Affairs and Ecole Polytechnique Paris, No. 229, 2005.
 8. Funck B., Pizzati L.: European Integration, Regional Policy, and Growth, The World Bank 2003.
 9. Integrated Guidelines for Growth and Jobs, Commission recommendation and proposal for a Council decision, Bruksela, 12.04.2005, COM (2005) 141 final.
 10. Moczydłowska J.: Samoocena kompetencji menadżerskich właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", maj 2008.
 11. Papiernik-Wojdera M.: Koncepcje przedsiębiorczości i przedsiębiorcy, "Humanizacja pracy" 2009, nr 3-4.
 12. Podstawy nauki o organizacji: przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Bałasiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 13. Prawo handlowe, red. J. Okolski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu