BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Gazińska Mirosława (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sectoral Fundamental Analysis on the Warsaw Stock Exchange
Sektorowa analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 93-105, rys., tab.
Słowa kluczowe
Siła fundamentalna, Analiza fundamentalna, Giełda papierów wartościowych, Wskaźniki ekonomiczne, Wskaźniki finansowe
Fundamental strength, Fundamental analysis, Stock market, Economic indicators, Financial indicators
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowano badanie fundamentalnej siły sektorów dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystane zostały wybrane metody analizy fundamentalnej związane z oceną sektorów przez pryzmat wybranych wskaźników ekonomiczno-finansowych z grupy: płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność zarządzania oraz wskaźniki rynkowe. Dla sektorów występujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczono syntetyczny miernik rozwoju TMAI pozwalający zbudować rating sektorów i określić ich atrakcyjność. Oceniono zmiany, jakie występują w latach objętych badaniem. Proponowana procedura umożliwia ocenę poszczególnych sektorów z punktu widzeniach ich atrakcyjności dla inwestorów giełdowych. Oceniono wpływ kondycji badanych sektorów na kondycję gospodarki i kryzysy ostatnich lat. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe dla spółek tworzących poszczególne sektory pochodzące z Notoria Serwis. Badaniami objęto lata 2005-2010. Umożliwiło to śledzenie zmian atrakcyjności poszczególnych sektorów w czasie zarówno w okresie hossy jak i bessy wywołanej kryzysem lat 2007-2009. (abstrakt oryginalny)

The article presents a study of sectoral fundamental strength based on companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The authors employed selected methods of fundamental analysis in connection with sector assessment in view of economic and financial indicators chosen from among the group: liquidity, profitability, company debt, management efficiency and market indicators. For sectors identified at the Warsaw Stock Exchange, the TMAI synthetic measure of development was calculated in order to draw up sector ratings and to define their attractiveness. Then, changes occurring in the time period under study were examined. The proposed procedure allows for the evaluation of individual sectors from the point of view of attractiveness for stock investors. It was also examined how the condition of the sectors studied influences the economy's condition and the recent years' crises. The study made use of economic and financial data, retrieved from Notoria Serwis, regarding companies included in individual sectors. The studies focused on the period from 2005 to 2010. This helped to monitor the change in the attractiveness of particular sectors over time in the periods of both bull market and bear market caused by the 2007-2009 crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu