BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki), Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Intelektualna wartość dodana, rentowność spółek oraz ich wycena rynkowa: wyniki badań spółek notowanych na GPW w Warszawie
Intellectual Value Added, Profitability and Shareholder Value: Evidence from Warsaw-Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 107-114, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Wartość dodana, Rentowność przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Wycena przedsiębiorstwa
Stock market, Value added, Enterprise profitability, Stock market companies, Enterprise valuation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było opisanie wskaźnika intelektualna wartość dodana (IVA) oraz przedstawienie wstępnych wyników badań na temat zależności pomiędzy nim a wskaźnikami rentowności aktywów, rentowności kapitału własnego oraz wartość rynkowa/wartość księgowa. Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła stwierdzić, że wartości wskaźnika IVA pozytywnie wpływają na wartości tych trzech wskaźników. Tym samym, zaproponowany wskaźnik może być ciekawą alternatywą mierzenia efektywności kapitału intelektualnego przy wykorzystaniu ogólnodostępnych danych księgowych. (abstrakt oryginalny)

This study describes Intellectual Value Added coefficient and preliminary research on its relationships with return on assets, return on equity and market value/book value. Conducted regression analysis supported the hypothesis that Intellectual Value Added positively affects ROA, ROE and MV/BV. As a result, it seems to be an interesting and easy intellectual capital effectiveness measure alternative, which employs readily available accounting data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreissen D.: Making Sense of Intellectual Capital, Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 2. Kalafut P., Low J.: The value creation index: quantifying intangible value, "Strategy & Leadership", 29 September 2001.
 3. Lev B.: Intangibles: Management, and Reporting, Brookings Institution Press, Washington D.C. 2001.
 4. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Nazari J.A., Herremans I.M.: Extended VAIC model: Measuring intellectual capital components, "Journal of Intellectual Capital" 2007, Vol. 8, No. 4.
 6. Pulic A.: Do We Know if We Create or Destroy Value?, www.vaic-on.net (2005).
 7. Saleh N.M., Rahman M.R.CH.A., Hassan M.S.: Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia, "Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance" 2009, Vol. 5, No. 1.
 8. Smith G., Parr R.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, Wiley, Chichester 2000.
 9. Stewart T.: Trying to Grasp the Intangible, "Fortune" 1995, Vol. 132, No. 7.
 10. Śliwa K., Ujwary-Gil A.: Metoda VAICTM w ocenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 11. Urbanek G.: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 12. Williams S.M.: Are intellectual capital performance and disclosure practices related? "Journal of Intellectual Capital" 2001, Vol. 2, No. 3.
 13. Young S.D., O'Byrne S.F.: EVA® and Value-Based Management, McGraw-Hill, New York 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu