BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ reklamy na siłę i wartość marki
Advertising Impact on the Brand Strength and Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Reklama, Marka, Wartość marki
Marketing, Advertising, Brand, Brand value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań na temat wpływu nakładów reklamowych na wartość oraz siłę marki i jej elementy składowe dla 142 polskich marek w roku 2010. Przeprowadzone analizy potwierdziły występowanie przewidywanych związków pomiędzy nakładami reklamowymi a wskaźnikiem siły marki i jego wybranymi składowymi oraz wartością marki. Współczynniki kierunkowe przy zmiennych objaśniających są statystycznie istotne a ich znak jest zgodny z przewidywaniami. Niskie współczynniki determinacji oznaczają, że nakłady reklamowe są jednym z wielu czynników wpływających na wartość oraz siłę marki. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on the impact of advertising on brand value and its strength based on 142 Polish brands for the year 2010. The analysis confirmed the existence of predicted relationships between the level of advertising expenditures and brand value, brand strength index and its components. The regression coefficients are statistically significant and their signs are in line with expectations. However, low coefficients of determination indicate that advertising expenditures are one of many factors influencing the value and strength of a brand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buschken J.: Determinants of Brand Advertising Efficiency, "Journal of Advertising" 2007, Vol. 36, No. 3.
 2. Doyle P.: Value-Based Marketing, Wiley, Chichester, 2008.
 3. Eng L., Keh H.: The Effects of Advertising and Brand Value on Future Operating and Market Performance, "Journal of Advertising" 2007, Vol. 36, No.4.
 4. Hansen L., Gronholdt L.: Modeling Purchasing as a Function of Advertising and Promotion, "International Journal of Advertising" 2002, 21(1).
 5. Kerin R., Sethuraman R.: Exploring the Brand Value - Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1998, Vol. 26, No. 4.
 6. Madden T., Fehle F., Fournier S.: Brands Matter: An Emperical Demonstration of the Creation of Shareholder Value Through Branding, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, Vol. 34, No. 2.
 7. Marki polskie, dodatek do dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 2.12.2010.
 8. McAlister L., Srinivasan R., Kim M.: Advertising, Research and Development, and Systematic Risk of the Firm, "Journal of Marketing" 2007, Vol. 71.
 9. Mizik N., Jacobsen R.: Talk About Brand Strategy, "Harvard Business Review", September 2005.
 10. Pedrick J., Zufryden F.: "Journal of Advertising Research", November/December 1993.
 11. Shultz D., Schultz H.: IMC The Next Generation - Five Steps for Delivering Value and Measuring Returns Using Marketing Communication, McGraw Hill, Boston 2003.
 12. Srivastava R., Shervani T., Fahey L.: Market Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, "Journal of Marketing", January 1998.
 13. Urbanek G.: Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW, "Marketing i Rynek" 2011, nr 8.
 14. Urbanek G.: Zastosowanie wskaźnika siły marki, "Marketing i Rynek" 2004, nr 12.
 15. Wood L.: Short-Term Effects of Advertising: Some Well-Established Empirical Law-Like Patterns, "Journal of Advertising Research", June 2009.
 16. Yoo B., Mandhachitara R.: Estimating Advertising Effects on Sales in a Competitive Setting, "Journal of Advertising Research", September 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu