BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lanfranchi Maurizio (University of Messina, Italy), Gianetto Carlo (University of Messina, Italy), Souca Maria Luiza (Babeş-Bolyai University)
Tytuł
Measurement of Customer Satisfaction Applied to the Farm Holiday
Pomiar zadowolenia klienta zastosowany w agroturystyce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 169-176, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Jakość usług, Agroturystyka, Satysfakcja klienta
Quality of services, Agrotourism, Customer satisfaction
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Model SERVQUAL obejmuje miary jakości od doskonałej, poprzez zadowalającą, po niedopuszczalną. Postrzegana przez klienta jakość usług, zależy od umiejscowienia na skali i różnicy pomiędzy oczekiwaną jakością usługi, a jakością rzeczywistą. Jeżeli jakość oczekiwana jest większa niż jakość rzeczywista, wtedy postrzegana jakości usług jest mniej niż zadowalająca, zmierzająca w kierunku jakości całkowicie nie do przyjęcia, w miarę wzrostu rozbieżności między oczekiwaną i rzeczywistą jakością usług. W niniejszej pracy model ten został zastosowany na przykładzie agroturystyki. (abstrakt oryginalny)

The SERVQUAL model, ranges from ideal quality to total unacceptable quality with a point along it that represents satisfactory quality. A customer's perceptions on service quality are dependent on placement on the scale and the nature of the gap existing between the expected service and the service perceived by the customer. If the expected service is more than the actual service then the perceived service quality is less than satisfactory, moving towards totally unacceptable quality as the discrepancy between the expected and perceived service increases. In this paper this model is applied to the farm holiday. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babakus E., Boller G. (1992), An empirical assessment of the SERVQUAL scale, "Journal of Business Research", Vol. 24: 253-268.
 2. Babakus E., Mangold W. (1992), Adapting the SERVQUAL scale to hospital services: an empirical investigation, Health Services Research, Vol. 26 (No. 2): 767-86.
 3. Boulding W., Kalra A., Staelin R., Zeithaml V.A. (1993). A dynamic process model of service quality: from expectations to behavioral intentions, "Journal of Marketing Research", Vol. 30 (No. 1): 7-27.
 4. Bouman M., van der Wiele T. (1992). Measuring service quality in the car service industry: building and testing an instrument, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 3 (No. 4): 4-16.
 5. Brown S.W., Swartz T.A. (1989). A gap analysis of professional service quality, "Journal of Marketing", Vol. 53: 92-98.
 6. Burton S., Sheather S., Roberts J. (2003). Reality or Perception?: The Effect of Actual and Perceived Performance on Satisfaction and Behavioral Intention, "Journal of Service Research": 292- 302.
 7. Buttle F. (1996). SERVQUAL: review, critique, research agenda, "European Journal of Marketing", Vol. 30, No. 1: 8-32.
 8. Cronin J.J., Taylor S. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance-based and perceptions-minus expectations measurement of service quality. "Journal of Marketing", Vol. 58: 125-131.
 9. Gagliano K., Hathcote J. (1994). Customer expectations and perceptions of service quality in apparel retailing, "Journal of Services Marketing", Vol. 8 (No. 1): 60-69.
 10. Iacobucci D., Grayson K., Ostrom A. (1994). The calculus of service quality and customer satisfaction: theoretical and empirical differentiation and integration, [in:] T. Swartz, D. Bowen, S. Brown (Ed.), Advances in Services Marketing and Management, Vol. 3 (pp. 1-68). Greenwich, CT: JAI Press.
 11. Knutson B., Stevens P., Wullaert C., Patton M., Yokoyama R. (1991). LODGSERV: a service quality index for the lodging industry, "Hospitality Research Journal", Vol. 15: 277-284.
 12. MacKay K.J., Crompton J.L. (1990). Measuring the quality of recreation services, "Journal of Park and Recreation Administration", Vol. 8 (No. 3): 47-56.
 13. Lanfranchi M., Giannetto C. (2009). Strategic guidelines of the cap for safety and valorisation of quality agri-food production. Sustainable tourism within high risk areas of environmental crisis, Messina, 2009
 14. Lanfranchi M, Giannetto C. (2011). The environmental balance sheet as a marketing strategy for the farm, in Quantitative methods for economic, agricultural-food and enviromental sciences.
 15. Lanfranchi M., Chirieleison R, Giannetto C. (2011). New communication techniques for agri-food enterprises in the age of the new economy, [in:] R. Borowiecki, A. Jaki: Global and regional challenges of the 21st century economy. Studies from economics and management.
 16. Lanfranchi M. (2009). The development of rural areas using the multifunctional farm model. Enterprise in The face of 21st century challenges Cracow University of Economics.
 17. Oliver R.L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions, "Journal of Marketing Research", Vol. 17 (November): 460-469.
 18. Parasuraman A. (2004). Assessing and improving service performance. Performance Measurement and Metrics, Vol. 5 (No. 2): 45-52.
 19. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Malhotra A. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality, "Journal of Service Research: JSR", Vol. 7 (No. 3): 213- 233.
 20. Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research, "Journal of Marketing", Vol. 49, Autumn: 41-50.
 21. Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, "Journal of Retailing", Vol. 64: 12-40.
 22. Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. (1994). Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: implications for future research, "Journal of Marketing", Vol. 58 (January): 111-124.
 23. Reichheld F., Sasser W.E. (1990). Zero defections: quality comes to service, Harvard Business Review(September-October): 105-177.
 24. Ryan C., Cliff A. (1997). Do travel agencies measure up to customer expectations? An empirical investigation of travel agencies' service quality as measured by SERVQUAL, "Journal of Travel and Tourism Marketing", Vol. 6 (No. 2): 1-31.
 25. Teas K.R., DeCarlo T.E. (2004), An Examination and Extension of the Zone-of-Tolerance Model: A Comparison to Performance-Based Model of Perceived Quality, "Journal of Service Research: JSR", Vol. 6 (No. 3): 272-286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu