BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Rzeszowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym
Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 197-208, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Płynność finansowa, Przemysł metalurgiczny, Struktura zadłużenia, Źródła finansowania
Enterprise management, Financial liquidity, Metallurgical industry, Debt structure, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zawarte zostały rozważania dotyczące determinant płynności finansowej. W literaturze wymienia się determinanty makro- i mikroekonomiczne oraz zależne i niezależne od decyzji managerów. Badania przeprowadzone w przemyśle metalurgicznym pozwoliły ustalić, że sytuacja gospodarcza kraju nie wpływa w zasadniczy sposób na poziom płynności finansowej. W okresie spowolnienia gospodarczego na płynność finansowa, wpływa głównie struktura źródeł finansowania i czasowa struktura długu. (abstrakt oryginalny)

The article includes a deliberation about determinants of financial liquidity. Literature mentions the following determinants: microeconomic, macroeconomic, determinants dependent on managerial decisions, and independent ones. The research shows that the business situation does not significantly influence the level of financial liquidity in the metallurgical industry. In a period of an economic slowdown, financial liquidity is mostly leveraged by the financing structure and in a period of an economic slowdown, financial liquidity is mostly leveraged by the financing structure and the liability structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  2. Janeta A.: Wpływ czynników branżowych na płynność finansową przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.
  3. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. Skoczylas W., Bogacka D.: Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Szczecin 2009.
  5. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu