BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Struktura aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Structure of the Farm Assets in Poland in Comparison to the European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 219-228, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Środki trwałe
Agriculture, Family farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Fixed assets
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań jest porównanie struktury aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej oraz odpowiedź na pytanie: na ile typ rolniczy oraz lokalizacja gospodarstwa rolnego determinują strukturę aktywów trwałych. Badania przeprowadzono na podstawie danych udostępnianych w ramach Europejskiego Farm Accountancy Data Network (FADN) System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych gospodarstw rolnych. Objęto nimi towarowe gospodarstwa rolne z krajów Unii Europejskiej o wielkości ekonomicznej równej lub większej 2 ESU. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych w latach 2004-2009 z uwzględnieniem ich typu rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to compare the structure of farm assets in Poland in comparison to other countries of European Union countries and check whether the type of farm production and localization determine the structure of farm assets. The study was based on data available by the European Farm Accountancy Data Network (FADN) - the system of collection and use of farm accountancy data. It involved farm goods from EU countries with an economic size equal to or greater 2 ESU. The authors analyzed the changes in the structure of farm assets in the period 2004-2009, taking into account the type of farming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG). Miejsce publikacji: OJ L 220 17.08.1985 s. 1.
  2. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
  3. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
  4. Kozera M., Stefko O., Jąder K.: Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, nr 4(14).
  5. Stefko O.: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 2(8).
  6. Szafraniec-Siluta E.: Wpływ typu rolniczego na strukturę majątku gospodarstw rolnych w Polsce, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, Wrocław 2011.
  7. Szeląg-Sikora A.: Żywotność ekonomiczna gospodarstw rolnych a ich poziom wyposażenia w techniczne środki produkcji, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 1(110).
  8. Szuk T.: Inwestycje maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 8(117).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu