BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borawska Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Motywowanie materialne w aspekcie zarządzania systemem wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Financial Motivation in Terms of Company's Remuneration System Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 263-274, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność pracy, Wynagrodzenia, Płace, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Work effectiveness, Remuneration, Wages, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zbyt niska płaca może stać się przyczyna niskiej efektywności pracy. Budowa każdego funkcjonalnego modelu motywowania w przedsiębiorstwie powinna opierać się na motywatorach materialnych. Motywowanie finansowe stanowi istotny element polityki zarządzania systemem wynagrodzeń w firmie. (abstrakt oryginalny)

Too low wages may become the cause of low work efficiency. The construction of a functional motivation model should be based on financial incentives. Financial motivation is an essential element of remuneration system management policy in the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Kubicka A.: Zadowolony pracownik się opłaca, http://dyrektor.nf.pl/Artykul/12683/Zadowolony-pracownik- sie-oplaca/ (9.01.2012).
 5. Listwan T.: Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Niemczyk A., Grzesik W., Niemczyk A.: Książka dla skutecznych szefów, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
 7. Paszkowska-Rogacz A.: Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009.
 8. Penc J.: Zarządzanie w praktyce. Menedżerskie myślenie i działanie, Wydawnictwo Prawno- Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 9. Raczyński K.: Kluczowe umiejętności lidera - motywowanie pracowników, http://kadry.nf.pl/Artykul/ 11985/Kluczowe-umiejetnosci-lidera-motywowanie-pracownikow/ (9.01.2012).
 10. Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 11. Terelak J.F.: Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu