BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
O potrzebie kształcenia w zakresie gospodarki turystycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 310-322, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Gospodarka turystyczna, Kształcenie kadr, Rynek turystyczny
Higher education, Touristic economy, Personnel training, Tourism market
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstrakt
Turystyka w Polsce stała się waznym działem gospodarki. Obserwowany od kilku lat rozwój przemysłu turystycznego w Polsce jest wynikiem wzrostu zainteresowania naszym krajem, a także wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych czynników rozwoju turystyki jest dostępność wszechstronnie wykształconych, wysoko kwalifikowanych kadr. Problem kształcenia kadr wymaga jednak rozwiązań systemowych, przystosowanych do wymogów międzynarodowego rynku pracy. Dlatego polski system kształcenia kadr dla turystyki wymaga modernizacji, wobec konieczności dostosowania polskich usług turystycznych do standardów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M.Kazimierczak : Szanse i bariery rozwoju turystyki w kontekście dyskusji nad jej naukowym statusem. W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej. Red. S.Bosiacki, J.Grela. AWF, Poznań 2004, s. 143-150.
 2. Nauki o turystyce. Stan aktualny - perspektywy rozwoju. Red. R.Winiarski. "Studia i Monografie AWF" 1999, nr 7, Kraków, s. 5.
 3. J.Sikora: Potrzeba wyodrębnienia nauki o turystyce. W : Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji. "Zeszyty Naukowe" 2001, nr 81, AWF, Kraków, s. 83.
 4. K.Rogoziński: Wprowadzenie do teorii i badań turystyki. "Nauka Polska" 1975, nr 9-10.
 5. G.Gołembski: Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe. W : Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Red. G.Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 22.
 6. O.Soubeyran: Koniunktura społeczno-epistemologiczna i epistemologiczne podstawy nauki o turystyce. "Problemy Turystyki" 1987, nr 2.
 7. U.Szubert-Zarzeczny: Kilka uwag na temat autonomizacji "nauki o turystyce". W : Cel i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji. Materiały konferencyjne. "Zeszty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie" 2001, nr 81, Kraków.
 8. J.Gospodarek: Uwarunkowania prawne kształcenia na kierunku studiów "Turystyka i Rekreacja". W : Kadry w gospodarce turystycznej. Red. A.Panasiuk. Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Zeszyty naukowe nr 496. Uniwersytet Szczeciński.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1166, zał. nr 108.
 10. Z.Gąbiński: Przygotowanie absolwentów kierunków i specjalności turystycznych do pracy w gospodarce turystycznej a oczekiwania rynku. w : Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji. Red. S. Tanaś. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 258.
 11. P.K.Chathoth, A.Sharma: Core Curricular Issues in Hospitality and Tourism Education - Present Structure and Future Directions. "Journal of Hospitality & Tourism Education" 2007, nr 19.
 12. M.Stuczyński: Przegląd koncepcji akademickiego kształcenia specjalistów dla turystyki. W : Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji...,s. 137.
 13. T.Taraszkiewicz: Wybrane aspekty kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych na kierunku "Turystyka i Rekreacja". W : Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji..., s. 317-329.
 14. Raport z badania "Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki". IBC Group Central Europe Holding S.A. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warszawa, wrzesień 2010.
 15. J.Churchward, M.Riley: Tourism Occupations and Education: An Exploration Study. "International Journal of Tourism Research" 2002, nr 4.
 16. R.Winiarski: Kształcenie kadr turystycznych w polskich szkołach wyższych w przededniu akcesji do Unii Europejskiej. W : Gospodarka turystyczna w XXI w...., s. 27.
 17. C.Dale, N.Robinson: The Theming of Tourism Education : a Three Domain Approach. "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2001, nr 13.
 18. A.M.Monar, J.J.Montano:Generic Competences and Tourism Graduates. "Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education" 2009, nr 8.
 19. Tuning Project 2006.Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w proces boloński. Wprowadzenie do projektu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2008, s. 4.
 20. A.Lewis: Rationalising a Tourism Curriculum or Sustainable Tourism Development in Small Island States : a Stakeholder Perspective. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education" 2004, nr 4.
 21. B.Łagowska, G. De Voogd Vander Straten: Szkolnictwo turystyczne w Polsce i Holandii. W : Kadry w gospodarce turystycznej.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu