BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więziak-Białowolska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kapitał społeczny w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej - pomiar i wyniki
Social capital in Poland - measurement and selected empirical results based on the social diagnosis survey
Źródło
Studia Demograficzne, 2010, nr 1-2(157-158), s. 79-101, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Analiza porównawcza, Społeczeństwo obywatelskie
Social capital, Comparative analysis, Civic society
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono najpierw model konceptualny kapitału społecznego. Następnie sprawdzono, czy badanie Diagnoza Społeczna może dostarczyć wskaźników kapitału społecznego; dokonano analizy, czy wyselekcjonowane wskaźniki mają odpowiednie własności, aby tworzyć wskaźniki syntetyczne. Z kolei na podstawie utworzonych modeli pomiarowych dla trzech wymiarów kapitału społecznego prześledzono zmiany ich poziomu w dwóch okresach, tj. w latach 2005 - 2007 oraz 2005 - 2009. W ostatnim etapie analiz podjęto próbę zintegrowania trzech wymiarów kapitału społecznego i określenia jego zmian w badanych latach.

The aim of the article is to present an approach to measuring social capital, and the results of its application in the context of contemporary Poland. Since the notion and the methods of measurement of social capital has not been definitely established yet, this paper tries to adapt the approach proposed by Van Oorschot, Arts and Gelissen (2006). Firstly, their conceptual model of social capital is discussed. Secondly, it is verified whether the Social Diagnosis survey is a good source of indicators of social capital. Thirdly, the measurement models for various dimensions of social capital (networks, trust and norms) are discussed and estimated based on the Social Diagnosis data. Finally, on the basis of the estimates, changes in the dimensions of social capital between 2005 and 2009 are assessed. It is worth underlining that the results obtained are the consequence of the choice of data source and the proposed approach to operationalisation. Nevertheless, the results show that the dimensions of social capital can be operationalised and quantified following the modified approach proposed by Van Oorschot, Arts and Gelissen (2006) and using data from the Social Diagnosis survey. They are justified by the fit statistics of models estimated for each wave separately as well as of the multigroup model (for all three waves together), expected sign of factor loadings and significance of most indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny (54-97), Scholar, Warszawa.
 2. Bourdieu P., 1983, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital [The Forms of Capital], [w:] R. Kreckel (red.), Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2) (183-98), Otto Schartz & Co, Goettingen. Artykuł przetłumaczony na język angielski przez Richarda Nice'a i dostępny na stronie: http://www.viet-studies.org/ Bourdieu_capital.htm,, stan na dzień 17.09.2006.
 3. Brown T. A., 2006, Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, The Guilford Press, New York, London.
 4. Browne M. W., Cudeck, R., 1993, Alternative ways of assessing modelfit, [w:] Bollen K. A., Long, J. S. (red.), Testing Structural Equation Models, 136-162, Beverly Hills, Sage.
 5. Coleman J. S., 1994, Foundations for Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, London.
 6. Czapiński J., 2006, Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka", 1/2006: 7 - 26.
 7. Czapiński J., Panek T. (red.), 2009. Diagnoza społeczna 2009, http://www.diagnoza.com, data pobrania: 11.03.2010.
 8. Davidov E., 2008, A Cross-Country and Cross-Time Comparison of the Human Values Measurements with the Second Round of the European Social Survey, "Survey Research Methods", Vol. 2 , No.1: 33-46.
 9. Fukuyama F., 2000, Social capital and civil society, International Monetary Fund, Washington, D.C.
 10. Grootaert Ch., 1998, Social Capital: The Missing Link?, Social Capital Initiative Working Paper No. 3, The World Bank.
 11. Growiec J., Growiec K., 2009, Social Capital, Trust, and Multiple Equilibria in Economic Performance, IBS WORKING PAPER #02/2009, http://mpra.ub.uni-muenchen. de/19518/1/Model_v2.3_IBS.pdf , stan na dzień 27.04.2011
 12. Kaplan D., 2009, Structural equation modeling. Foundation and Extensions, Sage, Los Angeles.
 13. North D. C., 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 14. OECD, 2001. The Well-being of Nations. The role of human and social capital, http:// www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34543_1_1_1_1_1,00.html, (data dostępu: 20.01.2007).
 15. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 16. Putnam R., 2001, Social Capital: Measurement and Consequences, [w:] The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, International Symposium Report edited by the OECD and HRDC.
 17. Steenkamp J-B., Baumgartner H.,1998, Assessing Measurement Invariance in Cross-National Consumer Research, "The Journal of Consumer Research", Vol. 25, No. 1: 78-90.
 18. Van der Veld W. M., 2009, Methodological Aspects of the Cross-National Evaluation of a Theory on the Causes of Generalized Social Trust, QMSS2 seminar at Bolzano-Bo-zen, Italy, June 11-12, 2009.
 19. Van Oorschot W., Arts W., Gelissen J., 2006, Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon, "Acta Sociologica", Vol. 49(2): 149-167.
 20. Woolcock M., 1998, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society", Vol. 27, No. 2: 151-208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-3134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu