BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broszkiewicz Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Innovations in Corporate Governance System as a Necessary Improvements of Capital Market in Japan
Innowacje w systemie ładu korporacyjnego jako konieczne udoskonalenie funkcjonowania rynku kapitałowego w Japonii
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 256, s. 187-197, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Innovation Sources of Economies in Eastern Asia
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Korporacje, Finanse korporacji
Capital market, Corporation, Corporate finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Gospodarka i system ładu korporacyjnego Japonii opierają się na wartościach kulturowych tego kraju, więc podstawowymi ich regułami są: lojalność, posłuszeństwo i unikanie pośpiechu w rozwiązywaniu problemów. W warunkach globalizującej się gospodarki światowej wartości te nie są wystarczające do osiągnięcia i utrzymania pozycji konkurencyjnej japońskich spółek i całej gospodarki. Tradycyjne powiązania pomiędzy środowiskiem biznesu i polityki, unikanie zatrudniania zagranicznych menedżerów oraz ukrywanie negatywnych informacji o spółkach przed inwestorami doprowadziły do problemów i utraty zaufania społecznego do wielu japońskich korporacji, takich jak Olympus, TEPCO czy Toyota. Poprawa funkcjonowania systemu ładu korporacyjnego w Japonii jest konieczna do osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju japońskiego rynku kapitałowego. Proponowane są różne rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji, nie są one jednak wystarczające w sytuacji niechęci agencji rządowych i sprzeciwu społecznego.(abstrakt oryginalny)

The Japanese economy and corporate governance system is based on culture, so the most important rules are loyalty, obedience and avoiding rush when solving problems. In the conditions of the globalised economy, those rules are not enough to establish and hold competitiveness for Japanese companies and the whole economy. The tradition of making connection between the environment of business and politics, also not employing foreign managers and hiding negative information from investors is the main cause of problems and loss of trustworthiness experienced by many famous Japanese companies: Olympus, TEPCO and Toyota. Improving the system of corporate governance in Japan is the basic change to achieve as the next step in the development of the Japanese capital market. There are some suggestions of improvements, but they are insufficient in the case of the reluctance of government agencies and social opposition.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Zhao M., The Corporate Governance Model of Japan: Shareholders Are Not Rulers, May 2011, http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/Vita/Japan-Corporate-Governance.pdf.
 2. Altunbas Y., Kara A., van Rixtel A.,Corporate Governance and Control Ownership: The Investment Behavior of Japanese Institutional Investors, Documentos Ocasionales, No. 0703, Banco de Espana, 2002.
 3. Functions of Financial Service Agency, Japan, April 2012, http://finance.mapsofworld.com/capitalmarket/ global/japan.html.
 4. GMI ranking 2010, March 2012, http://www.gmiratings.com/pri.aspx.
 5. Japan's New Corporation Law (Part 1), April 2012, http://www.pwc.com/ja_JP/jp/taxnews/pdf/jtu14_ oct05.pdf.
 6. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 7. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 9. Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Prowse S., Corporate governance in an international perspective: A survey of corporate firms in the USA, UK, Japan and Germany, Financial Markets and Institutions 1995, No. 1.
 11. Rok po tsunami. Japonia zamiotła ruiny pod dywan, Bloomberg. Businessweek Polska 2012, nr 05/12.
 12. Skandal wokół firmy Olympus, January 2012, http://www.azjapacyfik.pl/index_2501. php?a_2501=3718&b_2501=139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu