BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Vistula University, Poland), Menkes Jerzy (University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland)
Tytuł
Wpływ modeli integracji regionalnej w Azji, Ameryce i Europie na możliwości rozwojowe
Impact of the Models of Asian, American and European Regional Integration on Development Potential
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 257, s. 23-32, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Regionalizm, Rozwój
Economic integration, Regionalism, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modele integracji przyjęte na kontynentach azjatyckim i amerykańskim poddajemy analizie porównawczej, w której punktem odniesienia jest kontynent europejski. Takie porównanie ma sens ze względu na wspólne z Europą korzenie cywilizacyjne kontynentu amerykańskiego oraz kolonialną przeszłość części kontynentu azjatyckiego. Europa stanowi punkt odniesienia także dlatego, że procesy integracyjne są tu najbardziej zaawansowane. Analiza czynników decydujących o modelach integracji pozwala zrozumieć przyczyny różnic między procesami integracji gospodarczej w regionach europejskim, amerykańskim i azjatyckim, a w konsekwencji powody różnego stanu ich zaawansowania i wpływu na możliwości rozwojowe uczestników. Ogólne ramy badania wyznacza zatem analiza porównawcza cech społeczno-politycznych i gospodarczych państw tworzących ugrupowania na trzech kontynentach geopolitycznych. Uważamy, że istnieje zależność między formami instytucjonalizacji współpracy gospodarczej na badanych kontynentach i scenariuszami aktywności gospodarczej a cechami państw z danego kontynentu.(abstrakt oryginalny)

The models of integration in Asia and America deserve a comparative study, with Europe as a point of reference. Such a comparison makes sense because of the common roots of European and American civilisation as well as the colonial past common for some parts of Asia. It is justified also because European integration processes are the most advanced. The analysis of factors deciding about the accepted models of integration helps to understand reasons for the differences between the economic integration processes in Europe, America and Asia, and consequently reasons for their different advancement and impact on participant development prospects. Thus, the comparative analysis is marked off by socio-political and economic characteristics of countries grouping on three geopolitical continents. We believe that institutionalised forms of economic cooperation on the studied continents and their economic activity scenarios are correlated with the characteristics of a state from a given continent. The cultural patterns absorbed from the outside (in the convergence process) after their internalisation become endogenous.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H., O rewolucji, Kraków 1991.
 2. Baszkiewicz J., Wolność, równość, własność, Warszawa 1981.
 3. Becker G.S., Becker G.N., Ekonomia życia, Gliwice 2006.
 4. Brzeziński Z., Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era, Viking Press, New York 1970.
 5. Keohane R.O., International institutions: Two approaches, [in:] R.J. Beck, A.C. Arendt, R.O. Vander Lugt (Eds.), International Rules. Approaches from International Law and International Relations, Oxford/New York 1996.
 6. Kimura F., Economic integration in extended East Asia: Toward a new trade regime, [in:] Globalization and Economic Integration. Winners and Losers, Edward Elgar Publishers, Cheltenham 2010.
 7. Krasner S., International Regimes, Cornell University Press, Ithaca 1983.
 8. Künstler J., Wstęp, [in:] Dialogi konfucjańskie, przekład i przypisy: K. Czyżewska-Madejewicz, M.J. Künstler, Z. Tłumski, Ossolineum, Wrocław 1976.
 9. Pipes R., Własność a wolność, Warszawa 2000.
 10. Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009.
 11. Stiglitz J.E., Globalization and its Discontents, New York/London 2003.
 12. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 13. Winiarski B., Wybór źródeł do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1938.
 14. http://www.bartleby.com/124/pres65.html.
 15. http://przyroda.polska.pl/slownik/index,endemit_gatunek_endemiczny,id,231794.htm.
 16. http://secretary.state.gov/www/statements/1998/980219a.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu