BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupowicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cykliczność zmian liczby urodzeń na przykładzie wybranych krajów
Cyclical fluctuations in long-term birth trends for selected countries of the world
Źródło
Studia Demograficzne, 2009, nr 2(156), s. 3-44, aneks, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Wahania cykliczne, Procesy demograficzne, Szeregi czasowe, Porównania międzynarodowe, Zmienne ekonomiczne
Cyclical fluctuations, Demographic process, Time-series, International comparisons, Economic variables
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja cykliczności procesu urodzeń w 31 krajach świata. Wykorzystano dane dostępne w bazie Human Mortality Database www.mortality.org, które dotyczą liczby urodzeń w krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Australii z Oceanią. Korzystano z rocznych szeregów czasowych o zróżnicowanej długości (od 48 do 259 obserwacji). Zastosowano postępowanie zmodyfikowane na potrzeby analizy, które prowadzi do określenia własności cykliczności zmian liczby urodzeń rozważanych krajów. Określono punkty zwrotne, amplitudy faz wzrostu i faz spadku, długość faz wzrostu, spadku i cyklu, a także ich intensywność. Wskazano pewne podobieństwa i różnice dotyczące występowania cykliczności w badanych krajach. (fragment tekstu)

In long time series of economic variables, regular trends as well as cyclical fluctuations can be observed. Similar components of long-term changes might be distinguished for demographic processes. This article aims to identify cyclical fluctuations in long-term changes of the number of births in 31 countries. The data come from the Human Mortality Database, and the time series consist of between 48 and 259 observations. In this study, a modified procedure to determine cyclical features of long-term time series was applied, which resulted in identifying turning points, phases of contraction and expansion, amplitude of phases, duration of phases and intensity of changes, and duration of cycles for each country. Comparative analysis of different characteristics of cyclical fluctuations made it possible to determine main features of long-term changes in the number of births, similarities and differences of cycles across groups of countries, and the sub-periods distinguished. The expansion phase was found to usually last longer, and its intensity to be weaker, as compared with the contraction phase. In the 20th century, especially after the Second World War, it was found that the countries under study were becoming increasingly similar in terms of the timing of turning points in the trends of birth numbers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borrie W.D., 1979, Dwa pokolenia: porównanie lat trzydziestych i siedemdziesiątych, "Studia Demograficzne" nr 56, 53-64.
 2. Bourgeois-Pichat J., 1979, La baisse actuelle de la fécondité en Europe s'inscrit-elle dans de modèle de la transition déographique?, "Population" No. 2, 167-306.
 3. Bubnowa H., 1989, Falowanie demograficzne. Przyczyny, charakter, prognozy, "Studia Demograficzne" nr 1 (95), 35-53.
 4. Easterlin R.A., 1966, Economic-demographic interactions and long swings in economic growth, "American Economic Review", 1063-1104.
 5. Easterlin R.A., 1975, Analyse de la fécondité dims un cadre économigue approprié, "Etudes de planning familial", 87-101.
 6. Holzer J.Z., 1964, Urodzenia i zgony a struktura ludności Polski, PWE, Warszawa.
 7. Holzer J.Z., 1984, Wyże demograficzne w Polsce. Analiza porównawcza, "Studia Demograficzne" nr 4 (78), 55-69.
 8. GUS, Roczniki Demograficzne GUS za lata 1950-2007, GUS, Warszawa.
 9. Holzer J.Z., Mlącki B., 1980, Wyznaczanie roczników wyżu i niżu demograficznego w Polsce. Zakres falowania liczebności wybranych grup wieku, "Studia Demograficzne" nr 3/4 (61/62), 29-45.
 10. Human Mortality Database, 2009, zasób internetowy, www.mortality.org (data dostępu 10.03.2009)
 11. Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z., 1994, Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 12. Krupowicz J., 2000, Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących w badaniach koniunktury demograficznej w Polsce, "Studia Demograficzne" nr 1 (137), 97-129.
 13. Krupowicz J., 2001, Sygnalizatory przemian demograficznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN, nr 3/2001, 5-21.
 14. Krupowicz J., 2009a, Wykorzystanie zmiennych wyprzedzających do prognozowania procesu urodzeń, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 38 - "Ekonometria - Prognozowanie" nr 24, 21-35.
 15. Krupowicz J., 2009b, Zmiany struktury populacji kobiet w okresie zdolności rozrodczej a kształtowanie się procesu urodzeń w Polsce - propozycje w zakresie prognozowania, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN", nr 20, s. 44-63.
 16. Lahiri K., Moore G.H. (red.), 1991, Leading Economic Indicators. New Approach and Forecasting Records, Cambridge University Press, New York.
 17. Lesthaeghe R., Despontin M., Page H.J., Wijewickrema S., 1979, Płodność oscylująca; mechanizmy wzmacniające i tłumiące, "Studia Demograficzne" nr 57/58, 39-57.
 18. OECD, 1987, Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries. Sources and Methods 1960-1985, No. 39, OECD, Paris.
 19. Rekowski M. (red.), 1997, Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, AKADEMIA, Poznań.
 20. Romaniuk K., 1968, Rola wyżu demograficznego w kształtowaniu się struktury i dynamiki ludności w Polsce, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy wyżu demograficznego. Warszawa.
 21. Rosset E., 1975, Demografia Polski, PWN, Warszawa.
 22. Vielrose E., 1980, Cykliczność w zjawiskach demograficznych, "Studia Demograficzne" nr 2 (60), 51-57.
 23. Vielrose E., 1982, Wpływ koniunktury gospodarczej na ruch naturalny ludności w Polsce międzywojennej, "Studia Demograficzne" nr 2 (68), 19-26.
 24. Zając K., 1981, Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego, "Studia Demograficzne" nr 3 (65), 21-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-3134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu