BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonciarski Wiesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Organizacja 2.0 : mit, realność czy konieczność?
Organization 2.0 : Myth, Reality or Necessity?
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 3, s. 31-40, bibliogr. 37 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Innowacje, Organizacja, Technologie cyfrowe, Przekształcenia organizacyjne
Innovations, Organisation, Digital technologies, Organisational transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania tzw. Organizacji 2.0 oraz przedstawiono argumenty wyjaśniające dylemat: czy ten nowy rodzaj organizacji jest tylko teoretyczną, abstrakcyjną konstrukcją, czy zjawiskiem realnie istniejącym, czy też koniecznością w gospodarce XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

In this paper an attempt was made to present new organizational solutions which occur in the literature of objects under the name Organization 2.0. The use of numbering applied in computer science stresses the connection between contemporary organizations and digital technology and unambiguously suggests that it concerns a new, innovative organization of the second generation. It has to be emphasized that digital technology is only treated as a tool on the basis of searching innovative solutions, concerning practically all dimensions of actions. It is seen clearly when showing features of Organization 2.0 like: perfection, nimbleness, innovation, transparency, cooperation, networking, dispersion, decentralization, intelligence and trust. Simply speaking, organizations that+ act in a modern way, use IT technology to improve internal processes, configure effective systems of relations with external surroundings and finally to create the new organizational culture. The analysis of the contemporary market permits us to evaluate the idea of Organization 2.0 as not only an abstract, theoretical construction, but also as a more frequently occurred reality of modern companies. It is expected that the action as described in the idea of Organization 2.0 will be more and more popular because organizations willing to survive on contemporary, global and turbulent markets have to function while being based on entirely different rules from those used until now. It has to be also stressed that restructuring the traditional company into Organization 2.0 is an extremely difficult challenge faced by managers from all over the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexandre-Baill F., (2006), Comportements humains et management, Pearson Education, Paris.
 2. Ancona D., Bresman H., (2009), Zespoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 3. Benkler Y., (2008), Bogactwo sieci, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 4. Brandt R.L., (2011), Potęga Google'a, Znak, Kraków.
 5. Brett J., Behfar K., Kern M.C., (2010), Zarządzanie zespołami wielokulturowymi, "Harvard Business Review Polska", nr 2.
 6. Caseau Y., (2011), Processus et Entreprise 2.0, Dunod, Paris.
 7. Deschamps Ch., (2009), Le nouveau management de l'information, FYP Éditions, Paris.
 8. Dugage M.R., (2008), Organisation 2.0. Le knowlege management nouvelle generation, Éditions d'Organisation, Paris.
 9. Gonciarski W., (2011), Zarządzanie 2.0 - przyczyny powstania i nowe założenia, w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dworzecki Z. i Nogalski B. (red.), Dom Organizatora, Toruń.
 10. Hagel III J., Brown J.S., (2008), Organizacja jutra, Helion, Gliwice.
 11. Hamel G., (2009), Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania, "Harvard Business Review Polska", nr 5.
 12. Hamel G., Breen B., (2008), Zarządzanie jutra, Red Horse, Warszawa.
 13. Hammer M., (2006), Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku, Wyd. Helion, Gliwice.
 14. Hatch M.J., (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 15. Heifetz R., Grashow A., Linsky M., (2009), Przywództwo w dobie (permanentnego) kryzysu, "Harvard Business Review Polska", nr 12.
 16. Hey T., (2011), Nowa rewolucja naukowa, Harvard Business Review Polska", nr 11.
 17. Isaacson W., (2011), Steve Jobs, Insisgnis Media, Warszawa.
 18. Kirkpatrick D., (2011), Efekt Facebooka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Kostera M., (2010), Organizacje i archetypy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Kotler Ph., Caslione J.A., (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 21. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., (2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 22. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., (2011), Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 23. Kożuch B., (2011), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 24. Krupski R. (red.), (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 25. Li Ch., Bernoff J., (2009), Marketing technologii społecznych, MT Biznes, Warszawa.
 26. McAfee A., (2011), Firma 2.0, Wolters Kluwer Polska, Gliwice.
 27. McDermott R., Archibald D., (2011), Jak skutecznie wykorzystać nieformalne sieci pracowników, Harvard Business Review Polska", nr 4.
 28. March G., Simon A., (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 29. Prahalad C.K., Krishnan M.S., (2011), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
 30. Simon H., (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Difin, Warszawa.
 31. Simon H.A., (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wyd. Helion, Gliwice.
 32. Sułkowski Ł., (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 33. Tapscott D., (2010), Cyfrowa dorosłość, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 34. Tappscott D., Williams A.D., (2011), Makrowikinomia, Studio Emka, Warszawa.
 35. Tidd J., Bessant J., (2011), Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 36. Vossen G., Hagemann S., (2010), Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji, Wyd. Helion, Gliwice.
 37. Zara O., (2008), Le management de l'intelligence collective, M 21 Éditions, Paris.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu