BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kierunki zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie w aspekcie podejmowanych decyzji finansowych
Directions of Assets Management in Enterprises in Light of Making Financial Decisions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 295-303, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie aktywami, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Koszt kapitału
Enterprise value, Asset management, Enterprises financial management, Capital cost
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo powinno cechować się ciągłym dążeniem do zwiększania efektywności zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie. Prowadzi to do wzrostu jego wartości, a co za tym idzie - do uzyskiwania realnych zysków w przedsiębiorstwach. Zwiększenie ruchu pieniądza poprzez jego szerszy i silniejszy strumień, pozwala na zwiększenie efektywności gospodarki finansowej. Przyczynia się to z jednej strony do zmniejszania kosztów użycia kapitałów własnych i obcych, z drugiej zaś do zwiększania siły inwestowania w poszczególnych kierunkach działalności gospodarczej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

In the current market economy an enterprise should reveal a permanent drive to increase its effective management of assets. This leads to an increase in its value, and thus, to gaining real profits in the enterprise. More effective capital movement, due to a broader and stronger flow, allows for an increase in financial management efficiency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 2. Conso P.: La gestion financiere de l'entreprise, Dunod, Paris 1985.
 3. Czerny J.: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałem firmy, PAANPOL Poznań 1992.
 5. Horngren Ch.T.: Comptabilite analitique de gestion, HRW Ltee Montreal 1977.
 6. Horne, J.C.V., Wachowicz J.M.: Fundamentals of financial management, Printice Hall USA 1995.
 7. Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993.
 8. Rees B.: Financial Analysis, Prentice Hall UK 1990.
 9. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 1997.
 10. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwach, teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 1999.
 11. Wilkes F.M., Brayshaw R.E.: Company finance and it's management, Nostrand Reinhold UK 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu