BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Umorzenie udziałów jako instrument optymalizacji struktury kapitałowej - praktyczne aspekty
Redemption of Shares as a Tool of Optimization of Capital Structure - Practical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 351-358, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Optymalizacja, Spółki kapitałowe, Umorzenie udziałów
Financial management, Company capital structure, Optimalization, Capital company, Redemption of shares
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Z.Ch. "Police" SA
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały praktyczne możliwości zastosowania koncepcji umorzenia udziałów jako instrumentu optymalizacji struktury kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Transtech" Sp. z o.o., działającego w ramach grupy kapitałowej Z.Ch. "Police" SA. Przedstawione w artykule argumenty wskazują na ekonomiczne uzasadnienie realizacji koncepcji, z jednoczesnym podkreśleniem złożoności realizacji procesu. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej problematyki umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego jako narzędzia optymalizacji struktury kapitałowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the practical applicability of the concept of redemption of shares as a means of optimizing the capital structure. Arguments presented in this article point to the economic justification for the implementation of the concept, and highlight the complexity of the process. This article presents an example of the issue of redemption of shares, while decreasing the share capital, as a tool to optimize the capital structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Piszcz M., Lis M.: Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych spółek z wyłącznym udziałem Z.Ch. "Police" SA, Poznań 2004.
  2. Rzempała A., Rzempała J.: Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 653, Szczecin 2011.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 02.76.694.
  4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.
  5. Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 00.54.654.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu