BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw
Management of Current Liabilities in Companies Creating an Integrated Supply System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 375-382, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie długiem, Wierzytelności, Badania ankietowe, Sprawozdanie finansowe, Budownictwo
Debt management, Liability, Questionnaire survey, Financial statements, Construction sector
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw. Omówiona została definicja zintegrowanego systemu dostaw - ZSD i scharakteryzowane zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych i analizy sprawozdań finansowych dotyczących zarządzania zobowiązaniami bieżącymi za lata 2004-2008. Obszar badań obejmuje 51 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej - technika grzewcza. (abstrakt oryginalny)

The article presents current liabilities management in companies forming integrated supply system. It discusses the definition of an integrated delivery system (ISS) and characterizes the management of current liabilities. Next, it presents the results of surveys and an analysis of financial statements concerning the management of current liabilities for the years 2004-2008. The study area includes 51 companies operating in the construction industry (heating technology). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cooke R.A.: Cash Flow na plusie - skuteczne zarządzanie należnościami i wierzytelnościami w firmie, Helion, Warszawa 2005.
  2. Heath L.C.: Is working capital Really working, "Journal of Accountancy" 1980, August.
  3. Flanagan B.: Managing working capital, Business Credit, September 2005, Vol. 107, Issue 8.
  4. Karpuś P.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 2006.
  5. Kusak A.: Jak analizować poziom zadłużenia firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" nr 8(32)/15.04.2007.
  6. Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997.
  7. Wawryszczuk-Misztal A.: Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie, UMCS, Lublin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu