BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzchosławski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność statystycznych badań zjawisk społecznych
Źródło
Studia Demograficzne, 2009, nr 1(155), s. 30-47, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
, Interdyscyplinarność, Badania statystyczne, Procesy społeczne, Badania naukowe, Nauki społeczne
, Interdisciplinarity, Statistical surveys, Social process, Scientific research, Social sciences
Abstrakt
W artykule omówiono: współczesne tendencje badań naukowych, warunki współpracy naukowo-badawczej różnych dyscyplin społecznych, podstawowe typy badań wielowymiarowych i ich użyteczność w badaniu zjawisk społecznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernal J., 1957, Nauka w dziejach, PWN, Warszawa, s. 655.
 2. Bortz J., 1983, Lehrbuch der empirischen Forschung für Sozialwissenschaftler, Springer Verlag, New York, s. 73-239.
 3. Carter V. G., Scates D. E., 1984, Methods of Research, New York.
 4. Centre for Educational Research and Innovation (CERI) 1987.
 5. Dingler H., 1928, Das Experiment sein Wessen und seine Geschichte, München, s. 5 i nstp.
 6. Geblewicz, E., 1973, Powstawanie nowych dyscyplin naukowych, w: Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego PAN, Zakład Historii Nauki i Techniki PAN, Ossolineum, Wrocław, s. 9-15.
 7. Giedymin J., 1964, Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych, PWN, Poznań.
 8. Giedymin J., 1966, W sprawie programu integracji twierdzeń w psychologii, Studia Metodologiczne 1966, Nr 2, s. 91-111.
 9. Hentig H, 1987, Disziplinarität in der nichtdiszilnären Wirklichkeit, [w:] Interdisziplinarität. PraxisHerausforderung-Ideologie, red. J. Kocka, Frankfurt a/Main 1987.
 10. Holzley H., 1974, Interdisziplinare Arbeit und Wissenschaflstheorie, Ringvorlesungen der Eidgenossischen Technischen Hochschule und der Universität Zurich.
 11. Ingarden R., 1936, Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych, Kwartalnik Filozoficzny 1936, t. 13, z. 2, s. 195-214.
 12. Interdisciplinarité. Problems of Teaching and Research in Universities, OECD 1972.
 13. Jevons W. S., 1960, Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej, PWN, Warszawa 1960, t. II, s. 31-69. Kamiński S., 1972, O podstawach unifikacji nauk, [w:] Problemy epistemologii pragmatycznej, PAN, Zakład Historii Nauki i Techniki, Materiały z Konwersatorium Naukoznawczego PAN, Wrocław, 1972.
 14. Kamiński S., 1981, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 244 i nstp.
 15. Kaufmann F. X., 1983, Das Bielefelder Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Ein Ort interdisziplinärer Forschung, Merkur 1983, Nr 37, s. 464-468.
 16. Kłoskowska A., 1964, Kultura masowa, PWN.
 17. Kowalewski, Z., 1973, Zmiany w strukturze nauki, [w:] Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego PAN, Zakład Historii Nauki i Techniki PAN, Ossolineum, Wrocław, s. 209-217.
 18. Lejczik W. M., 1982, Integracja nauk a unifikacja terminów naukowo-technicznych, Zagadnienia naukoznawstwa 1982, Nr 3-4, s. 331-337.
 19. Lewin L., Lind I., 1985, Inter-disciplinarity Revisited Re-assessing the Concept in the Light of Institutional Experience, Stockholm.
 20. Łowmiański H., 1968, Zagadnienia współdziałania w naukach historycznych, Studia Metodologiczne 1968, Nr 4, s. 174-182.
 21. Malecki J., 1964, Integracja nauki, Problemy 1964, Nr 2, s. 68-71.
 22. Marciszewski W., 1980, Idee filozoficzne a osiągnięcia nauki. Z problematyki integracji nauk, Studia Filozoficzne 1980, z. 8, s. 31-44.
 23. Meisel M., 1973, Problematyka integracyjna dyscyplin prawno-historycznych, Studia Metodologiczne 1973, Nr 10, s. 79-94.
 24. Merton R. K., 1982, Teoria społeczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 25. Metodologiczne problemy badań nad rodziną, 1980, red. Z. Tyszka, UAM Poznań 1980.
 26. Müller K., Klaus A. M. 1981, Interdisziplinäre Forschung als geschichtliche Herausforderung, Hamburger Universitsreden, Vol. 36, s. 23-56;
 27. Opałek K., 1966, Swoistośćprawoznawstwa a próba integracji, Państwo i Prawo, 1966, z. 4-5, s. 628-741.
 28. Ossowski S., 1962, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa.
 29. Parthey H., Schreiber K., 1983, Interdisziplinarität in der Forschung, Akademie Verlag, Berlin 1983, s. 319.
 30. Rogoziński Z., 1955, Z metodyki statystycznych badań społecznych, Łódź, s. 7.
 31. Rybicki P., 1965, Problemy ontologiczne w socjologii, Studia socjologiczne 1965, Nr 2.
 32. Rybicki Z, 1965, Na marginesie integracyjnej problematyki nauk społecznych, Nowe Drogi 1965, Nr 9, s. 102-110.
 33. Schnell R., Hill P. B., Esser E., 1993, Methoden der empirischen Sozialforschung, [w:] Aufbage, R. Oldenburg Verlag, München-Wien 1993, s. 37-103.
 34. Slipko T., 1992, Interdyscyplinarność w filozofii, [w:] red. B. Bejze, W kierunku Boga, Warszawa 1992, s. 394-401.
 35. Steczkowski J., 1963, Uwagi o metodach ilościowych w naukach, Zeszyty naukowe WSE w Krakowie, Kraków, s. 25.
 36. Such J., 1987, Eksperyment, w: Filozofia a nauka, PAN, Komitet Nauk Filozoficznych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa, s. 120-131.
 37. Sułek A., 1979, Eksperyment w naukach społecznych, PWN, Warszawa.
 38. Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 39. Turowski J., 1994, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 33-51.
 40. Tyszka Z., 1990, Założenia i reguły metodologiczne poznańskiej szkoły badań nad rodziną, [w:] Poznańska szkoła badań nad rodziną (Metodologia i jej zastosowanie), red. Z. Tyszka, UAM, Poznań 1990, s. 18-33.
 41. Urbański R., 1986, Integracja jako współczesna tendencja naukowotwórcza, Zagadnienie naukoznawstwa 1986, Nr 2, s. 237-333.
 42. Waszak S., 1949, Zagadnienia techniki statystycznej w literaturze i praktyce, Przegląd Statystyczny 1949, Nr 1-2, s. 57-73.
 43. Wierzchosławski S., 1967, Z problematyki pomiaru zjawisk społecznych, [w:] Sesja naukowa z okazji XL-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Praca zbiorowa red. M. Przedpelski, Poznań, s. 189 i nstp.
 44. Wierzchosławski S., 1987, Longotudinalne badania demograficzne w Zintegrowanym Systemie Badań Gospodarstw Domowych, [w:] red. J. Kordos, Problemy Integracji Statystycznych Badań Gospodarstw Domowych, GUS Warszawa, s. 241-255.
 45. Wierzchosławski S., 1988, Wielodyscyplinarność w badaniach zjawisk demograficznych, Studia Demograficzne 1988, z. 4, s. 3-16.
 46. Wierzchosławski S., 1995, Węzłowe problemy metodologii badań statystycznych zjawisk społeczno-ekonomicznych w Polsce, [w:] Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecie statystyki polskiej, Poznań 22 i 23 września 1993 r., GUS, Warszawa 1995, s. 18-44.
 47. Yule G. U., Kendall M. G., 1966, Wstęp do teorii statystyki, PWN, Warszawa, s. 17.
 48. Ziembiński Z., 1973, O niektórych przyczynach dezintegracji nauk prawniczych, Studia Metodologiczne 1973, Nr 2, s. 3-17.
 49. Ziółkowski M., 1981, Znaczenie, interakcja, rozumienie, PWN, Warszawa.
 50. Znaniecki F., 1988, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.
 51. Żółkiewski, 1965, Aktualne potrzeby współdziałania nauk humanistycznych, Nowe Drogi 1965, Nr 8, s. 174-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-3134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu