BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Małgorzata Stefania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Danik Lidia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bariery a skłonność do kooperacji w innowacjach polskich eksporterów - wyniki badań
Barriers and Innovation Cooperation Propensity of Polish Exporters : Research Outcomes
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2013, nr 2, s. 20-26, tab.
Słowa kluczowe
Logistyka, Współpraca, Współpraca przedsiębiorstw, Innowacje
Logistics, Cooperation, Enterprises cooperation, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia teoretyczne związane z problematyką barier w kooperacji w innowacjach, jak również wyniki badania 209 polskich eksporterów z branż spożywczej, chemiczno-farmaceutycznej, samochodowej oraz elektronicznej. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku wybranych barier kooperacji istnieje zależność pomiędzy ich występowaniem a skłonnością badanych przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji w kooperacji oraz że zakres ich występowania jest różny w zależności od typu wprowadzanej innowacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theoretical foundations of firms' barriers to partnership relations. Furthermore, the outcomes of study on partnerships of 209 firms representing exporters from Polish food processing, chemical - pharmaceutical, automotive and electronic industry are discussed. The results show, that there is a link between innovation cooperation barriers and innovation cooperation propensity of Polish firms, and that indications for cooperation barriers significance are not similar for process, product, marketing and organizational innovations introduced in cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, J.A. Caslione, Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, Amacon, New York 2009.
 2. K. Eisenhardt, C. Bird-Schoonhoven, Resource-based View of Strategic Alliance Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms, "Organization Science" 1996, Vol. 7.
 3. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 4. E. Gummeson identyfikuje z kolei 30 typów relacji według kryterium podmiotu i przedmiotu relacji, por. E. Gummeson, Total Relationship Marketing, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.
 5. P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. P. Drucker, The Coming of the New Organization, Harvard Business Review, 1988, Vol. 66, No. 1, s. 45-53.
 7. C.M. Christensen, The Innovators Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press, Cambridge 1997.
 8. W. Pełka, Nowe formy współpracy w zakresie działalności innowacyjnej firm, w: Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), OW SGH, Warszawa 2009.
 9. H.W. Chesbrough, The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2003, Vol. 44, No. 3.
 10. H.W. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 11. Podręcznik Oslo, Komisja Europejska, OECD, 2008, s. 85.
 12. K.R. Harrigan, Joint Ventures and Competitive Strategy, "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9.
 13. J. Post, B. Altman, Managing the Environmental Change Process: Barriers and Opportunities, "Journal of Organizational Change" 1994, Vol. 22, No. 6.
 14. T. Ng, T. Rose, M. Mak, S.E. Chen, Problematic Issues Associated with Project Partnering - the Contractor Perspective, "International Journal of Project Management" 2002, Vol. 20, No. 6.
 15. B. Leick, Barriers to Co-operation and Competitive Advantage: Cross-border Business Networks of Saxon and Northern Bohemian Firms, "Journal for East European Management Studies" 2011, Vol. 16, No. 2.
 16. M. Dimitrov, G. Petrakos, S. Totev, M. Tsiapa, Cross-border Cooperation in Southeastern Europe. The Enterprises' Point of View, "Eastern European Economics" 2003, Vol. 41, No. 6, November-December.
 17. V. Van de Vrande, J.P.J, de Jong, W. Vanhaverbeke, M. de Rochemont, Open Innovation in SMEs: Trends, Motives and Management Challenges, "Technovation" 2009, No. 29.
 18. H. Kern, Lack of Trust, Surfeit of Trust, w: Trust Within and Between Organizations. Conceptual Issues and Empirical Applications, Ch. Lane, R. Bachmann (red.), Oxford University Press, New York 1998.
 19. L. Danik, J. Żukowska, Rola zaufania w innowacjach, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2001, nr 32.
 20. R. Gulati, H. Singh, The Architecture of Cooperation: Managing Co-ordination Cost and Appropriation Concerns in Strategic Alliances, "Administrative Science Quarterly" 1998, Vol. 43, No. 4.
 21. F.X. Molina-Morales, M.T. Martínez-Fernández, Social Networks: Effects of Social Capital on Firm Innovation, "Journal of Small Business Management" 2012, 48 (2), Apr.
 22. J. Nahapiet, S. Ghoshal, Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Advantage of Management. The Academy of Management Review" 1998, Apr.
 23. F. Bidault, A. Castello, Why Too Much Trust Is Death to Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2010, Summer, Vol. 51, No. 4.
 24. D. Nowak, Zaufanie w kooperacji przemysłowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2009, nr 3/2.
 25. Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 26. T. Gołębiowski, Motywy i bariery kooperacji polskich przedsiębiorstw. Przykład przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, w: Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), OW SGH, Warszawa 2009.
 27. D. Nowak, Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, cyt. za: Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, B. Stępień (red.), PWE, Warszawa 2011.
 28. M.S. Lewandowska, Współpraca przedsiębiorstw w procesach innowacyjnych. Przykład przedsiębiorstw polskiego przemysłu elektromaszynowego w: Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), OW SGH, Warszawa 2009.
 29. M. Strzyżewska, Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do praktyki polskiej, OW SGH, Warszawa 2011.
 30. T. Gołębiowski, M.S. Lewandowska, Wpływ kryzysu ekonomicznego na kooperację międzynarodową polskich przedsiębiorstw. Przykład polskiego przemysłu elektromaszynowego, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego" 2010, nr 28/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu