BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce
Foreign direct investments as a factor of economic growth in Poland
Źródło
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 2012, nr 1(5), s. 9-34, tab., rys., bibliogr. 28 poz.; załącznik
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Inwestycje zagraniczne, Model wektorowej korekty błędem
Economic growth, Foreign investment, Vector error correction model (VECM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych czynników determinujących tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie 2000-2009, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej korekty błędem - VECM). Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą z baz statystycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Financial Statistics). Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły pozytywny i istotny wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dynamikę produktu krajowego brutto w Polsce, lecz czynnik ten okazał się najmniej znaczącą determinantą wzrostu gospodarczego. (abstrakt ze strony domowej wydawcy)

The main aim of the study is to analyze the main determinants of economic growth in Poland in the period 2000-2009, with particular emphasis on the importance of foreign direct investments. In the article were used a research methods based on the literature study in the field of international economics and international finance as well as econometric methods (vector error correction model - VECM). All statistics used in the work comes from the statistical database of the International Monetary Fund (International Financial Statistics). Results of investigation confirmed a positive and significant impact of foreign direct investments on the dynamic of Gross Domestic Product in Poland, but this factor was the least important determinant of economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams S., Can foreign direct investment (FDI) help to promote growth in Africa?, "African Journal of Business Management", 2009, Vol. 3(5).
 2. Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., Sayek S., How does foreign direct investment promote economic growth? Exploring the effects of financial markets on linkages, "NBER Working Paper Series", 2006, No. 12522.
 3. Balasubramanyam VN., Salisu M., Sapsford D., Foreign direct investment and growth in EP and IS countries, "The Economic Journal", 1996, No. 106.
 4. Barro R.J., Determinants of economic growth: a cross-country empirical study, "NBER Working Paper", 1996, No. 5698.
 5. Bengoa M., Sanchez-Robles B., Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from Latin America, "European Journal of Political Economy", 2003, No 19.
 6. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.W., How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, "Journal of International Economics", 1998, No. 45.
 7. Borrmann C., Methodological problems of FDI statistics in accession countries and EU countries, "Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv Report", 2003, No. 231.
 8. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999.
 9. Brock G., Growth in Russia during the 1990s - What role did FDI play? "Postcom-munist economies", 2005, No. 17.
 10. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 11. Carkovic M., Levine R., Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?, w: Moran H.T., Graham E., Blomstrom M. (eds.), Does FDI Promote Development?, Institute for International Economics, Washington 2002.
 12. Cholewiński R., Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę procesów inflacyjnych, "Materiały i studia NBP", 2008, nr 226.
 13. Chowdhury A., Mavrotas G., FDI and growth: What causes what?, "The World Economy", 2006, No. 29(1).
 14. Colen L., Maertens M., Swinnen J., Foreign direct investment as an engine for economic growth and human development: A review of the arguments and empirical evidence, "K.U. Leuven Working Paper", 2008, No. 16.
 15. Dritsaki M., Dritsaki Ch., Adamopoulos A., A Causal Relationship between Trade, Foreign Direct Investment and Economic Growth for Greece, "American Journal of Applied Sciences", 2004, No. 1(3).
 16. Dunning J.H. (ed.), Globalization, Trade and Foreign Direct Investment, Elsevier, Amsterdam 1998.
 17. Durham, K.B., Absorptive Capacity and the Effects of Foreign Direct Investment and Equity Foreign Portfolio Investment on Economic Growth, "European Economic Review", 2004, No 48.
 18. European Competitiveness Report, European Commission, Luxembourg, 2001.
 19. Hermes, N. Lensink R., Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth, "Journal of Development Studies", 2003, No 40.
 20. International Financial Statistics, International Monetary Fund, Washington 2010.
 21. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 22. Misala J. (red.), Makroekonomia gospodarki otwartej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 23. Piłatowska M., Dynamiczne modele ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 24. Romer M., Idea Gaps and Object Gaps in Economic development, "Journal of Monetary Economics", 1993, No. 32(3).
 25. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (Inquiry into the nature and causes of the wealth of nationes), tłumaczenie: Wolff S., Einfeld O., Sadowski Z., Prejbisz A., Jasińska B., PWN, Warszawa 2008.
 26. Solow R.M., Teoria kapitału i stopa przychodu, PWN, Warszawa 1967.
 27. Swan T., Economic growth and capital accumulation, "Economic Record", 1956, Vol. 32.
 28. UNCTAD Handbook of Statistics, United Nations, New York and Geneva 2010. Xu B., Multinational Enterprises, Technology Diffusion, and Host Country Productivity Growth, " Journal of Development Economics", 2000, No. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4822
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu