BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński), Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obligacje banków spółdzielczych na rynku Catalyst
Cooperative Bank Bonds on the Catalyst Bond Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 479-487, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Bankowość, Banki spółdzielcze, Rynek równoległy, Obligacje
Catalyst market, Banking, Cooperative banks, Parallel market, Bonds
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Artykułu porusza problematykę wykorzystania obligacji w aspekcie wzrostu funduszy własnych podmiotów sektora bankowości spółdzielczej. W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na omówieniu cech charakteryzujących obligacje spółdzielcze oraz omówiono warunki funkcjonowania obligacji spółdzielczych w strukturach rynku Catalyst. Analizę zagadnienia wzbogacono o prezentację dotychczasowych doświadczeń w sferze rynku spółdzielczych papierów dłużnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the use of bonds as an instrument of own funds growth in cooperative banking sector entities. The first part of the paper focuses on the characteristics of cooperative bonds and discusses conditions of issuing cooperative bonds on the bond market Catalyst. The analysis is expanded by including the experience in the field of the cooperative market debt securities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gontarek I., Dorosz A.: Obligacje spółdzielcze na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2011.
 2. Instrumenty dłużne w gospodarce, red. D. Czechowska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 3. Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 4. Kropiwnicki J.: Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis Polska sp. z o.o., Warszawa 2010.
 5. Mojak J.: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 6. Nawrot W.: Rynek kapitałowy i jego rozwój, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Pruski J.: Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa 2011 (www.bgf.pl).
 8. Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 314/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.Urz. KNF 2010, nr 1, poz. 1.
 9. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 10. Współczesna bankowość spółdzielcza, red. A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 11. www.dmbps.pl.
 12. www.gpwcatalyst.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu