BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabińska Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w myśli ekonomicznej XX i XXI wieku
Ecological aspects of sustainable development in the economic thought of the XX and XXI century
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 9-28, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Ekologia, Teoria informacji, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
History of economic thought, Ecology, Information theory, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W historii myśli ekonomicznej gwałtowny rozwój różnorodnych metod analizy problemów ekologiczno -ekonomicznych datuje się na lata siedemdziesiąte dwudziestego stulecia. Głównym powodem zainteresowania tego typu analizami były pojawiające się w tym czasie liczne zagrożenia środowiskowe, w tym kryzysy surowcowe i żywnościowe oraz katastrofy ekologiczne1. W ramach teorii ekonomii rozwinęły się dwa kierunki, z których pierwszy dostarczał nowej interpretacji w ramach tradycyjnych metod teorii ekonomii, drugi natomiast stworzył zręby nowego paradygmatu, odchodzącego od utrwalonych wzorców tradycyjnego myślenia. Kierunek tradycyjny obejmuje rozwój teorii wzrostu ekologicznie uwarunkowanego, w tym rozwój modeli ochrony środowiska i teorię optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Nowy paradygmat polega na wykorzystaniu w analizie ekonomicznej osiągnięć nauk matematyczno -przyrodniczych, w tym prawa zachowania masy i prawa entropii. (fragment tekstu)

The paper discusses the development of ecological thought in referrence to contemporary economic thought. Comparing conventional and unconventional economy and discussing model of mass -balance -approach, structural models based on Leontief-Ford input -output concept, models of economic systems used in global analysis based on the entropy law and model of energetic value theory. All of the above led to creation of ecological economy paradigm which, supported by the Club of Rome papers, made its way into the economic thought of the 1970s. Ecological issues were also included into traditional economic thought. &e paper recalls selected postkeynesians models of growth based on Domar-Harrod mod- els as well as neoclassical models of growth which dealt with ecological issues. In XXI century the use of the theory of information in intra ecosystem analysis is called for to better understand the determinants of sustainable development economics model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckerman W., Economists, Scientists and Ecological Catastrophe, "Oxford Economic Papers" 1972, nr 24, s. 327-344.
 2. Baniak A. Jakubczyk Z., , Aspekty ekologiczne w strukturalnych modelach ekonomicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1988, nr 441, s. 27-36.
 3. Bird P., Neoclassical and Post Keynesian Environmental Economics, "Journal of Post Keynesian Economics" 1982, nr 4, s. 591-596.
 4. Buchholz W., Cansier D. , Modelle oekologisch begrenzten Wachstums, "Zeitschrift fuer Wirtschafts und Sozialwissenschaften" 1980, nr 100, s. 143-149.
 5. Czaja S., B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993, s. 60-64.
 6. d'Arge R.C., Essay on Economic Growth and Environmental Quality, "Swedish Journal of Economics 1971, nr 73, s. 25-34.
 7. Fiedor B., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego we współczesnej niemarksistowskiej teorii wzrostu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1988, nr 441, s. 9-26.
 8. Gorka K. Poskrobko B. , Ekonomika ochrony środowiska, Warszawa 1987, s. 236-240.
 9. Kamiński B. Okolski O., Teoria ekonomii a entropia, "Ekonomista" 1979, nr 2, s. 345-372.
 10. Leontief W., Ford D., Mieżotraslevoj analiz vozdiejstvija struktury ekonomiki na okrużajuszczuju sredu, "Ekonomika i Matiematiczeskije Mietody" 1972, nr 3, s. 370-399.
 11. Michałowski A., Badania w zakresie teorii informacji w ekosystemach, w: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 36.
 12. Michałowski A., Informacja w ekosystemach, Wyd. EkoPress, Białystok 2007, s. 41.
 13. Mishan E.J, The Postwar Literature on Externalities: An Interpretative Essay, "Journal of Economic Literature" 1971, nr 9, s. 1-29.
 14. Stephens J.K., A Relatively Optimistic Analysis of Growth and Pollution in a Neoclassical Framework, "Journal of Environmental Economics and Management" 1976, nr 33, s. 85-96.
 15. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, WN PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu