BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górak-Sosnowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Edukacja międzykulturowa a postawy wobec "Innych"
Intercultural education and attitudes towards "Others"
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 51-66, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Ład społeczny, Imigracja, Integracja społeczna, Islam
Social order, Immigration, Social integration, Islam
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce mieszka niewielu muzułmanów i większość z nich jest bardzo dobrze zintegrowana ze społeczeństwem. Przykładem mogą być zarówno Tatarzy - zamieszkujący ziemie polskie od ponad 600 lat - jak i muzułmanie napływowi, którzy przyjechali do Polski w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku z państw socjalistycznych. Dziś obecność islamu w Polsce jest w coraz większym stopniu związana z procesami imigracyjnymi zachodzącymi w całej Europie. Coraz częściej także Polacy odwiedzają kraje muzułmańskie nie tylko w celach turystycznych, lecz także biznesowych. W niewielkim stopniu wpływa to jednak na kształtowanie rzetelnego obrazu świata islamu w powszechnej świadomości. Warto dodać, że problem ten nie dotyka wyłącznie islamu i muzułmanów, ale wpisany jest w znacznie szerszą problematykę wielokulturowości. W porównaniu do większości państw Unii Europejskiej, Polska jest państwem jednolitym pod względem etnicznym i religijnym. Tym trudniej jest uczyć o inności - religijnej, etnicznej czy kulturowej. Jest to bowiem wiedza teoretyczna, która nakłada się na informacje pochodzące ze źródeł wtórnych, a nie bezpośrednie doświadczenie. (fragment tekstu)

Intercultural education, as well as multiculturalism itself, became a trendy concept, especially in informal education. Praising cultural diversity, it seems, provides a solution of contemporary Western problems related to international immigration. However, multiculturalism proved to be merely an element of an ideal social order, which has been negatively veri‡ed in the reality of many European states. Poland has a monolithic ethnic and religious structure and di+ers from Western states in terms of its exposure to and experience in dealing with so called "distant Others" i.e. Others who do neither share many similarities with Polish people, nor are known to them. Domination of "close Others" (i.e. people from neighboring countries, Slavs, etc.) both among ethnic and national minori- ties in Poland and in its history and tradition determines the scope and conditions of intercultural education. It also poses a question on the sense of intercultural education focused on "distant Others", that is Others who are actually not pres- ent in Poland.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek K. Halik T., Marek A. Szuchta R. , Weigl B. , Edukacja przeciw dyskryminacji, Vox Humana, Warszawa 2008.
 2. Czerniejewska I. , Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, niepublikowana praca doktorska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2008, s. 66.
 3. Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 4. Dzień Arabski w klasie O, http://www.dpfa-europrymus.pl/pl/galeria?cid=124.
 5. Dzień Arabski w SP2, 18.02.2009, http://puszczykowo.pl/index. php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=1.
 6. Dzień Arabski! W kręgu kultury islamu, http://www.centrum.janikowo.eu/dzien -arabski!-w -kregu -kultury -islamu.,108.html
 7. Effectiveness of National Integration Strategies Towards Second Generation Migrant Youth in a Comparative European Perspective - EFFNATIS, raport końcowy z projektu European Forum for Migration Studies, University of Bamberg 29.03.2003, SOE2 CT97.
 8. Erikson E. , Identity and the Life Cycle, International Universities Press, New York 1959.
 9. Giddens A. , The Cosequences of Modernity, Cambridge: Polity Press 1990, s. 124.
 10. Górak-Sosnowska K. , Dlaczego NIE chcemy meczetu?, http://www.arabia.pl/content/view/292659/132/, (26.03.2010).
 11. Górak-Sosnowska K. red. , Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 12. Górak-Sosnowska K., Kubarek M., W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2007.
 13. Hewstone M., Kontakt i kategoryzacja: zmiana stosunków międzygrupowych w ujęciu psychologii społecznej, w: Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998, s. 265-267.
 14. Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, red. B. Weigl, B. Maliszkiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1997, s. 70.
 15. Jak ubierają się w Afganistanie, Supernowości24, 21.03.2011, http://supernowosci24.pl/jak -ubieraja -sie -w -afganistanie/.
 16. Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, red. K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2008.
 17. Jonker G. Hecker P., Schnoy C. red., Studienverlag, Wien 2007.
 18. Karolczak-Biernacka B. , Postawy młodzieży wobec mniejszości [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Trans Humana, Białystok 1995, s. 271-272.
 19. Kofta, Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń, w: Podstawy życia społecznego w Polsce, red. M. Maroda, E. Gucwa -Leśna, ISS UW, Warszawa 1996, s. 198.
 20. Kosowicz A. Marek A., Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie, Vox Humana, Warszawa 2008.
 21. Kwiatkowska A. , Czujność wobec wroga? Ustosunkowania emocjonalne a tendencja do identyfikacji przynależności do grup obcych, w: Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, Trans Humana, Białystok 1995, s. 332-333.
 22. Lublin: SP nr 20 w krainie "Tysiąca i Jednej Nocy", Kurier Lubelski, 22.02.2011, http://www.kurierlubelski.pl/ wiadomosci/372053,lublin -sp -nr-20-w -krainie -tysiaca -i -jednej -nocy,g,3,id,t,z,no.html#material_1.
 23. Maio G. , G. Haddock, !e Psychology of Attitudes and Attitudes Change, Sage, London 2009, s. 25.
 24. Marek A. , Islam. Informator dla organizacji pozarządowych, Vox Humana, Warszawa 2006.
 25. Marek A. Nalborczyk A., Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Więź, Warszawa 2005.
 26. Marek A., Podstawowe informacje o islamie, Vox Humana, Warszawa 2007.
 27. Masgore A. , Ward C., Culture learning approach to acculturation, w: The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, red. D. Sam, J. Berry, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 71.
 28. Nelson T., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 311-312.
 29. Niemiec J. , Wielokulturowość jako tendencja i projekcja edukacji, w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 1999, s. 58.
 30. Nikitorowicz J. , Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej, w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 1999, s. 25.
 31. Oblicza Azji i Afryki, red. K. Górak-Sosnowska, Markowska -Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
 32. Sadowski A. , Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki przemian, w: red. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 1999, s. 33.
 33. Schneider D. , The Psychology of Stereotyping, Guilford Press, New York 2005, s. 354.
 34. Shayn M. , Tkacz E. , Ankieta w szkole. Czy Żydzi są winni śmierci Chrystusa?, "Polska the Times" 18.02.2009
 35. Sobecki M. , Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania, w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 1999, s. 92.
 36. Stosunek Polaków do innych narodów, BS/12/2010, CBOS 2010.
 37. Weigl B. , Łukaszewski W. , Uprzedzenia i stereotypy etniczne u dzieci. Przeciwdziałanie i modyfikacja, Uniwersytet Opolski, Opole 1992.
 38. Weigl B., Uprzedzenia i stereotypy u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1999, s. 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu