BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Marta
Tytuł
Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w państwach OECD
Tools for budget processes improvement in the OECD countries
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 67-85, tab., bibliogr.
Słowa kluczowe
Polityka społeczno-gospodarcza, Budżet, Finanse publiczne, Kryzys gospodarczy
Socio-economic policy, Budget, Public finance, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Odpowiedzią władz …skalnych, instytucji ponadnarodowych i międzynarodowych na kryzys fi…nansów publicznych są intensywne prace nad instytucjonalnym i organizacyjnym wzmocnieniem procesów konsolidacji …skalnej. Zauważalne jest również dążenie do - ogólnie rzecz ujmując - poprawy jakości fi…nansów publicznych. Badania OECD wskazują na wprowadzanie szeregu zmian wpływających na kształt legislacji i procesów zachodzących w sektorze fi…nansów publicznych poszczególnych krajów. Jednostki rządowe powinny opierać się na jednolitych i spójnych prognozach makroekonomicznych. Oprócz rozwoju własnych komórek analitycznych, zauważalnym trendem jest posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem niezależnych ekspertów. Powszechnie wykorzystywanym narzędziem jest analiza wrażliwości. Stosowane w budżetowaniu na coraz większą skalę elementy procedury top-down w dużym stopniu ułatwiają procesy konsolidacyjne. Interesujące jest, że ich zastosowanie poprawia skuteczność działań rządu, mimo że nie zawsze cała procedura budżetowa jest w pełni przebudowana w kierunku top -down. Mimo jednak wieloletniego doświadczenia, stan zaawansowania prac, stosowane metody, zakres planów i sprawozdań oraz jakość wykorzystywanych mierników w ramach budżetu zadaniowego jest w różnych krajach mocno zróżnicowany. (fragment tekstu)

The article presents selected elements of public …nance management process used in the OECD countries to support …scal consolidation. Forced improvement of the public …nance quality, e*ectiveness and e+ciency in public …nance sector are some of the ways of overcoming negative crisis consequences observed since 2008. 'e data quoted are based on a 2011 OECD study devoted to the measures of strengthening of the …scal policy. 'e problem has been examined in terms of medium -term budget forecasts, macroeconomic forecasts and modern budget- ing techniques using top -down method, as well as performance budgeting focus- ing on the results of the activities of public entities. Some of the rules of executing the budget and the importance of transparency and openness of public …nances are underlined. Cross -section review also takes into account …scal policy tools currently used in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budgeting Features that Strengthen Fiscal Policy in OECD Countries. Results from the OECD Budget Practices and Procedures Database, Draft Report, OECD, Paris 2011, s. 12.
  2. http://www.oecd -ilibrary.org/governance/oecd -best -practices -for -budget -transparency_budget -v1-art14-en (01.12.2011).
  3. Kim J.M.. Park C.K. , Top -down Budgeting as Tool for Central Resource Management, "OECD Journal on Budgeting", vol. 6, no. 1, 2006, s. 8-14.
  4. Lienert I. , Should Advanced Countries Adopt a Fiscal Responsibility Law?, "IMF Working Paper", no. WP/10/254, IMF, Washington DC 2010, s. 38.
  5. Lienert I., Should Advanced Countries Adopt a Fiscal Responsibility Law?, "IMF Working Paper", No. WP/10/254, IMF, Washington DC 2010, s. 14-16.
  6. Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji, Wnioski dla Polski, red. E. Ruśkowski, U.K. Zawadzka -Pąk, Temida 2, Białystok 2010, s. 24-28.
  7. Robison M. (red.), Performance Budgeting. IMF, Washington DC 2007, s. 211-220.
  8. www.oecd.org/dataoecd/49/36/37045279.ppt (26.11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu