BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerw Aleksandra
Tytuł
Marketing społeczny w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży
Social marketing in preparation of health programs for children and teenagers
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 101-120, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Opieka nad dzieckiem, Marketing społeczny, Zachowania zdrowotne
Quality of life, Childcare, Social marketing, Health behaviours
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem marketingu społecznego jest powodowanie zmiany zachowań dla dobra wszystkich ludzi. Słowo "dobro" jest w tym przypadku pojęciem względnym. Punkt widzenia będzie uzależniony od postrzeganych i interpretowanych efektów. Marketing społeczny szuka takich rozwiązań, aby wszystkie podmioty, które są stroną w procesie wymiany, osiągały cele, zwiększając tym samym powszechną satysfakcję. Produkt w ujęciu społecznym to idea. Dąży się do rozpowszechnienia jej, aby zmienić określone zachowania. Tradycyjny marketing zaleca dokładne opracowanie produktu. Ma on odzwierciedlać preferencje konsumentów. Marketing społeczny ma sterować zmianami. Mają one być korzyścią dla społeczeństwa. Produktem może być np.: zmiana zachowań seksualnych. Wykorzystanie współczesnych narzędzi marketingu do rozpowszechniania postaw, które mają pozytywny wpływ na zdrowie, stanowi duże wyzwanie dla fachowców z zakresu marketingu i zdrowia publicznego. (abstrakt oryginalny)

Social marketing tools are more and more often used to infuence children and young people health behaviors, especially such as smoking and other substance abuse, dangerous sexual behaviors, healthy diet, good work life balance. These tools are mostly directed at families and society's sub-cultures. Family is the basic "institution" which forms attitudes of children and young people towards health. When child care is not sufficient or in the case of con!icts in a family, some kids turn their attention towards sub-cultures. Such sub-cultures often encourage first experiences with non healthy behaviors. The need for development of professional strategies to support pro-healthy behaviors is more and more often brought up. Episodic health programs are not suficient. Health educators efforts unexpectedly can sometimes bring negative effects as continuous, aggressive pro-healthy behavior campaigns may cause increased resistance from young people towards whom they are directed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000, s. 46.
  2. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non -profit, Difin, Warszawa 2007, s. 13-16.
  3. Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Wydawnictwo WOLUMIN, Poznań 2001, s. 13.
  4. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 348.
  5. Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, red. T.B. Kulik, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2002, s. 10.
  6. Zmiany w ochronie zdrowia: promocja, edukacja, terapia, zarządzanie, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo Baskat Marek Baumgart, Poznań 2006, s. 114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu