BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Joanna, Chojnowski Szymon
Tytuł
Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego
New spheres of international security
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011/2012, nr 4, s. 121-145, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzeń kosmiczna, Kryzys finansowy, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Innowacje
Cosmic space, Financial crisis, International security, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemysł nawigacji satelitarnych charakteryzuje się nieustannym dążeniem do innowacyjności i zmian. Stąd, pomimo ogromnego doświadczenia w dziedzinie GNSS, globalni gracze: Stany Zjednoczone, Rosja oraz Chin, nie pozostają obojętni wobec "groźby" fizycznego pojawienia się nowego -starego gracza - UE, którego dobrze znają i z którym współpracują. Obecnie w najlepszej pozycji znajdują się Stany Zjednoczone, których system jest w pełni operacyjny i dlatego stanowi podstawę systemu światowej nawigacji. Pozycja dwóch kolejnych: Rosji i Chin jest podobna. Rosyjski GLONASS ma silną pozycje, ale obecny potencjał gospodarczo -społeczny ogranicza jego znaczenie. Z kolei, chiń- ski COMPASS, choć znajduje się w fazie rozwoju, ma mocne zaplecze finansowe, co daje możliwość przyspieszenia prac. W globalnej grze o dominację w dziedzinie usług nawigacyjnych regionalne znaczenie ma chiński Beidou oraz rozwijające się: japoński system QZSS oraz indyjski IRNSS. Kwestią zasadniczą z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego jest jednak prawne uregulowanie przestrzeni kosmicznej, zarówno tej bliższej, która w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu za sprawą wymiernych korzyści płynących z GNSS, jak i tej dalszej - kojarzonej z eksploracją kosmosu. W przeciwnym razie możemy zetknąć się z nowym wymiarem wojny - wojny informacyjnej. (abstrakt oryginalny)

]e first part of the article introduces the problematic of communication and electronic media in the context of international security. We observe today increasing role that electronic media play in international policy and security. News reports of major TV stations, news portals and largest news agencies as well as social media influence in different ways public opinion both on local and global scale. The goal of the second part of the article is examination of the essence of the global positioning systems. The key issue in this context is finding an answer to the question: which countries have managed to develop global positioning system sufciently enough to become world players in the field and which countries are important only in their region? Increasing rivalry in space leads to examination of the problem how global positioning technologies can influence international security. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D.V.J., Global Communications and Culture: Implications for International Security, Centre for International and Strategic Studies, York University, "YCISS Working Paper" 1991, no 10.
 2. Blinken A.J. , Winning the Word of Ideas, w: A.T.J. Lennon, The Battle for Hearts and Minds: Using the Soft Power to Undermine Terrorist Network, MIT Press, Cambrige 2003, s. 289.
 3. China, Journey to the hart of Internet Censorship, Investigative report, 2007.
 4. Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni. Tekst angielski dostępny na stronie: https://projects.e&.org/~barlow/Declaration -Final.html.
 5. Dobek -Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, WN PWN, Warszawa 2006, s. 355.
 6. Lichocki L., Cyberterrorzym państwowy i niepaństwowy - początki, formy i skutki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009, http://strona.aon.edu.pl/files/csikgw/publikacje/20090519_04.pdf.
 7. Madej M., M. Terlikowski, Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, Warszawa 2009.
 8. Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2005.
 9. Mikułowski Pomorski J. , Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006, s. 65.
 10. Nye J.S., Jr., The Information Revolution and American So Power, "Asia-Pacific Review" 2002, vol. 9, no 1, s. 68.
 11. Nye J.S., Soft power: &e Means to Success in Word Politics, Public Affairs, New York, 2004, s. 2.
 12. OECD Information Technology Outlook 2008, Information and Communications Technologies (Polish version), http://www.oecd.org/dataoecd/52/31/42206408.pdf, s. 4.
 13. Pollit M., Cyberterrorism, Fact or Fancy?, Computer Fraud & Security, Waszyngton 1998, Issue 2, http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/pollitt.html.
 14. Porębski L. ,Rewolucja informacyjna a suwerenność państwa. Lekcje dla Polski, Biblioteka Głowna AGH, Kraków 2003 (dokument elektroniczny).
 15. Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl/Cyberterroryzm,30058.html.
 16. Schulz W. , Komunikacja polityczna, Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006., s. 11.
 17. Wisz A., Bezpieczeństwo informacji w wojskowych sieciach teleinformatycznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=1002, s.70 (dokument elektroniczny)
 18. Założenia Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. źródło: http://www.cert.gov.pl/portal/cer/30/23/Rzadowy_program_ochrony_cyberprzestrzeni_RP_na_ lata_20092011__zalozenia.html.
 19. Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2005, s.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu