BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieradzka Katarzyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Faktoring jako finansowy instrument współczesnego przedsiębiorstwa
Factoring as a Financial Instrument of the Modern Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 489-500, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, Usługi finansowe, Faktoring, Źródła finansowania
Financial sector, Financial services, Factoring, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Faktoring jest alternatywnym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw. Jest on skierowany zarówno do dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwala on zabezpieczyć się przed zwłoką z płatnościami po stronie kontrahentów, jak i problemami z windykacją faktur przekazanych do faktoringu. Usługi faktoringowe dostępne są na rynku polskim od ponad 15 lat. Oferują je banki oraz wyspecjalizowane firmy faktoringowe. Działalność faktoringowa ma coraz większe znaczenie dla polskiej gospodarki, co wynika ze zwiększenia obrotów faktoringowych oraz liczby firm korzystających z usług faktoringowych. Mimo kryzysu finansowego i trudności, z jakimi borykał się w 2011 roku sektor finansowy, to factoring okazał się najbardziej dynamiczną branżą sektora bankowego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Factoring is an alternative source of financing enterprises activity. It is addressed both to large, medium and small enterprises. It allows protection against delayed payment on the contractors, as well as problems with the vindication of invoices submitted for factoring. Factoring services have been available on the Polish market for over 15 years. Banks and factoring companies offer factoring services. Factoring activity is playing an increasingly greater importance for the Polish economy. This is due to the increased turnover and the number of companies using factoring services. Despite the financial crisis and the difficulties the financial sector faced in 2011, the factoring was the most dynamic sector of the banking sector in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cegłowski B.: Factoring - ujęcie praktyczne, [w:] Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce - wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2006.
  2. Czarecki J.: Wybór krótkoterminowych źródeł obcego finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS, Lublin 2008.
  3. Filipiak B., Ruszała J.: Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
  4. Górski M.: Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009.
  5. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
  6. Rosa A.: Alternatywne instrumenty finansowania, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  7. www.ipo.pl.
  8. www.faktoring.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu