BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudy Katarzyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Sobolewski Marek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Stępień Kinga (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Analiza rentowności banków w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych
Profitability analysis of polish banks based on taxonomic methods
Źródło
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 2011, nr 1(4), s. 51-72, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność banków, Klastry, Metody taksonomiczne, Kryzys finansowy
Profitability of banks, Business cluster, Taxonomic methods, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono grupowanie banków pod względem poziomu rentowności w 2007 roku. Podjęto próbę zbadania zależności pomiędzy wielkością banku a osiąganą przez niego rentownością. W badaniu zastosowano elementy analizy finansowej, metody taksonomiczne, metodę porządkowania liniowego oraz analizę korelacji. Rozważono także, czy banki sklasyfikowane w tych samych grupach na podstawie wskaźników rentowności z 2007 roku, wykazywały podobny kierunek zmian w tym zakresie w latach kryzysu finansowego 2008 i 2009 r. (abstrakt ze strony internetowej czasopisma)

In the article it has been conducted the banks grouping with regard to their level of profitability in 2007. There attempt has been made to research the relation between the size of the bank and the achieved profitability. In the research the elements of the financial analysis, taxonomic methods, the correlation method as well as the linear order methods have been applied. It was also considered if the banks classified in the same groups on the basis of the profitability indexes from 2007 showed the similar direction of changes within this range in the years of the financial crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Sokół H., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
 2. Capiga M., Efektywność jako kryterium oceny banku, "Bank", 2002, nr 3.
 3. Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 4. Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1998.
 5. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
 6. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWE, Warszawa,2000.
 7. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny", 1951, nr 17.
 9. Perkal J., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny", 1953, nr 19.
 10. Vielrose E., O porównywaniu dendrytów w taksonomii wrocławskiej, "Przegląd Statystyczny", 1967, nr 4.
 11. 50 największych banków w Polsce, zestawienie miesięcznika finansowego "BANK" za lata 2008, 2009, 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4822
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu