BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdon-Korzeniowska Małgorzata (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Rachwał Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Tourism in Conditions of Global Economic Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2011, nr 18, s. 116-128, tab., ryc., bibliogr. 12 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego = Changes in Local and Regional Structures of the Service Sector during Economic Crisis
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Gospodarstwa domowe, Badanie ruchu turystycznego
Economic crisis, Households, Tourism movement research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmniejszanie się zasobów finansowych gospodarstw domowych, powodowane kryzysem gospodarczym, a co za tym idzie ograniczanie potrzeb w zakresie wypoczynku i turystyki, skutkujące osłabieniem ruch, a także tempa rozwoju turystyki światowej było tematem artykułu.

The market of tourist services is constantly changing due to various impulses coming from international environment as well as from factors of national, regional and local level. The determinants of change in global tourism are primarily associated with the processes of globalization (including the global economic crisis' years 2008-2010). The aim of this study is to analyze the tourism sector in conditions of global economic crisis. The analysis of demand and supply data - for the period of years 2006-2010 with forecasts for 2011 - made it possible to determine the economic condition of the sector. It seems that tourism was sensitive to the contemporary global economic crisis, while decreases in the indicators analyzed were relatively small and were mainly observed in 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołembski G., red., 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 2. Gorzelak G., red., 2009, The Geography of the Polish Crisis. A Crisis of the Periphery or a Periphery of the Crisis?, Regional Studies Association - Polish Section, Warsaw.
 3. Jodkowska L., Polish economy in the time of crisis against the backdrop of CEE countries, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 29-43.
 4. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., 2009, Structural funds - enterprise - crisis, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 199-210.
 5. Kotler P., Caslione J.A., 2009, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 6. Nesterowicz R., 2009, Globalization of financial markets and risk of economic crisis, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 45-56.
 7. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, 2009, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 8. Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, KGP PTG, Warszawa-Kraków, s. 129-138.
 9. Rachwał T., 2009a, Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and European integration, [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, s. 133-164.
 10. Rachwał T., 2009b, Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, red. T. Kudłacz i J. Wrona, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 8, Kraków, s. 157-176.
 11. Repetowski R., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 6, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa-Kraków, s. 92-100.
 12. Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z.Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, KGP PTG, Warszawa-Kraków, s. 9-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu