BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rettinger Renata (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Staszak Piotr (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów
The Impact of the Crisis on Passenger's Air Traffic in the World on the Basis of the Selected Examples
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2011, nr 18, s. 129-138, tab., bibliogr. 2 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego = Changes in Local and Regional Structures of the Service Sector during Economic Crisis
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Transport lotniczy, Przewozy pasażerskie, Studium przypadku
Economic crisis, Air transport, Passenger traffic, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie lata charakteryzują się szeregiem zmian w światowym systemie gospodarczym, wynikających w dużej mierze z sytuacji kryzysowych na rynkach światowych. Transport lotniczy jest jednym z ogniw tego systemu, bardzo wrażliwym na wszelkiego rodzaju zmiany. Ze względu na trudną sytuację finansową, sektor ten odczuwa zmiany stosunkowo szybko. Przedstawiciele firm oraz prywatne osoby w sytuacji kryzysu finansowego bardzo szybko rezygnują z tego środka transportu, szczególnie na krótkich trasach. Głównym celem tego opracowania jest przedstawienie zmian w wielkości przewozów pasażerskich w największych portach lotniczych świata oraz wybranych kompaniach lotniczych. W pierwszej części opracowania zaprezentowano wielkość ruchu pasażerskiego na lotniskach przyjmujących największą liczbę podróżnych (Atlanta Hartsfield-Jackson, Londyn Heathrow, Frankfurt Intl.) w latach 2007-2010, czyli od momentu poprzedzającego ogólnoświatowy trend spadkowy w wielkości przewozów, aż do chwili obecnej (zgodnie z bieżącą dostępnością danych statystycznych). W następnej kolejności poddano analizie zmiany wielkości ruchu pasażerskiego w wybranych towarzystwach lotniczych operujących w różnych częściach świata, w podobnym do powyższego w czasie. W ostatnim fragmencie pracy autorzy starali się wskazać konkretne przykłady wpływu kryzysu w poszczególnych kompaniach lotniczych wraz ze sposobami walki firm o przywrócenie poziomu ruchu z okresu poprzedzającego kryzys. (fragment tekstu)

Recent years have witnessed a whole range of changes in the global economic system; the changes have largely resulted from crisis situations in global markets. Air transport is an element of the system that is very sensitive to any kinds of changes. Due to a difficult financial situation the sector is relatively quickly affected. The corporate representatives and individuals in situation of financial crisis can easily resign from air transportation, especially for short distance travel. The main purpose of the paper is to present changes in passenger's air transport quantity in the largest airports of the world with respect to the selected air carriers. The first part of the article presents the size of passenger's air transport in the airports with the highest number of passengers (Atlanta Hartsfield-Jackson, London Heathrow, Frankfurt International) in years 2007-2010, i.e. since the moment preceding the global trend of decrease in air transportation till now (in accordance with the current availability of statistic data). Next, the changes in passenger's air transportation quantity for the selected air carriers operating in various parts of the world have been analyzed with respect to a comparable period of time. In the last part of the paper the authors tried to present the examples of the impact of crisis on particular air carriers as well as to discuss the attempts undertaken to restore the passenger's transportation rates to the level preceding the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Radomyski A., 2009, Razem Łatwiej, "Air World", nr 4 (9)
  2. World Airport Traffic Report, 2007, Airports Council International
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu