BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klus Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Działania polskich instytucji w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej w reakcji na kryzys finansowy w 2008 roku
Activities of Polish Institutions on Fiscal and Monetary Policy in Reaction to the Financial Crisis In 2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 649-659, rys., tab.,bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Polityka gospodarcza państwa
Economic crisis, Financial crisis, State economic policy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Polska gospodarka relatywnie łagodniej odczuła skutki globalnego kryzysu finansowego w porównaniu do innych państw europejskich. W obliczu globalnego spowolnienia gospodarek światowych działania polskich władz nastawione były na ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na gospodarkę Polski. W sferze gospodarki podjęto natychmiastowe działania mające na celu pobudzenie popytu wewnętrznego oraz inwestycji, zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i infrastrukturalnych, finansowanych ze środków UE. Sektor finansowy, cierpiący na kłopoty płynnościowe w wyniku kryzysu zaufania na rynku międzybankowym, został zmuszony do radykalnych działań chroniących poszczególne instytucje przed niewypłacalnością. Wpłynęło to na czasowe wstrzymanie akcji kredytowej oraz "walkę" o depozyty na rynku krajowym z konkurencją, co miało znaczny wpływ na wyniki finansowe banków. Wśród najbardziej odczuwalnych skutków kryzysu można zauważyć wzrost cen dóbr konsumpcyjnych, ograniczenia wynagrodzeń jak również wzrost bezrobocia. Wzrost cen dóbr konsumpcyjnych to głównie skutek wzrostu cen ogólnoświatowych oraz ograniczenia produkcji w określonych branżach. Działania polskich instytucji były bardzo ważne, podjęte we właściwym momencie, co pozwoliło uniknąć pogłębiania się atmosfery paniki. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań przez Rząd w celu pobudzenia gospodarki oraz skoordynowane działania RPP, NBP, KNF w celu złagodzenia skutków negatywnych zjawisk wywołanych przez globalny kryzys zaufania w sektorze finansowym, były bardzo ważnym czynnikiem stabilizującym o charakterze psychologicznym. (abstrakt oryginalny)

The global crisis in an unprecedented way disturbed stability of the global financial system. Due to the recent high dynamics within the globalization processes in various sectors of world economies and strong worldwide capital links between financial institutions, the scale of negative effects was enormous. A significant share of foreign capital in Polish banking sector makes it vulnerable to disruptions in the global financial system, even in the absence of immediate threat posed by toxic assets. Actions of the government, the Polish National Bank and the Financial Supervisory Commission reinforced even more financial discipline in the banking sector by introducing additional regulations and recommendations. At the same time helped to strengthen customer confidence in commercial banks, which managed to avoid massive withdrawal of their deposits. In 2010, the Polish economy has rebounded strongly, driven by robust domestic demand, that has played an important role in the economy revival of 2010 - in contrast to many other countries where exports had a significant contribution to growth. Poland is now in a good position to overtake the euro area in 2011, as domestic demand combined with exports to Germany stimulates economic activity. The global recession of the years 2008 and 2009 also hit Poland, but it was not a powerful blow and the economy has not reported any decline in GDP on quarterly basis. Thus it confirms that Poland experienced just the economic downturn unlike other EU countries that were hit by the recession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I połowie 2009 r. Ministerstwo Gospodarki, Departament analiz i prognoz, Warszawa 2009, http://www.mg.gov.pl.
  2. Masiukiewicz P., Kryzys banku a interwencje państwa, w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, SGH, Warszawa 2009.
  3. Matysek-Jędrych A., Instrumenty stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
  4. Plan Stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, NBP 2009.
  5. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
  6. Przegląd stabilności systemu finansowego, red. J. Osiński, P. Szpunar, D. Tymoczko, NBP, Warszawa 2008.
  7. Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, red. P. Kwiatkowski, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2009.
  8. Sytuacja gospodarcza Polski na tle innych Państw, MSZ Departament Zagranicznej Polityki Ekonomicznej, Warszawa 24.11.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu