BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Wojciech (Agricultural University in Warsaw)
Tytuł
Interval Estimation of β in the Model у = х/ + ε, β>0 : Nonbayesian Approach
Estymacja przedziałowa parametru β w modelu y = x/β + ε, β>0 : podejście niebayesowskie
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 206, s. 23-30, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
Słowa kluczowe
Modele regresji, Estymacja, Metody statystyczne
Regression models, Estimation, Statistical methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy rozważany jest problem estymacji parametru β w modelu regresji y=x/β + ε, β>0, ε~ N(0, σ20). Nowością w podejściu do problemu jest oparcie estymacji punktowej i przedziałowej parametru β na wartości bezwzględnej standardowego estymatora najmniejszych kwadratów. W pracy rozważa się przypadek znanego i nieznanego odchylenia standardowego σ0. (abstrakt oryginalny)

The problem of estimating β in the statistical model у=x/β + ε, β>0, e~N(0, σ20) is considered. A novelty of our approach is to base the point and interval estimations of β on the absolute value of the reciprocal of the standard MSE estimator in the appropriate linear model. Both the case of σ0 known and σ0 unknown are considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown G. H. (1981), Regression inverse, [in:] Encyclopaedia of Statistical Sciences, S. Kotz, N. L. Johnson (eds.), Vol. 7, John Wiley, New York, 694-696.
  2. Coleman D. A. (1995), A fixed width interval for 1/β in simple regression, J. Statist. Plann. Inference, 44, 291-312.
  3. Lehmann E. L. (1986), Testing statistical hypotheses, Wiley, New York.
  4. Takeuchi H. (1997), A generalized inverse regression estimator in multi-univariate linear calibration, Comm. Statist. - Theory & Methods, 26(11), 2645-2669.
  5. Zieliński W. (2007), Bayesian confidence intervals for β in the regression model у = x/β + ε, β>0, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu