BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sala Dariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kierunki rozwoju informatycznych systemów wspomagania controllingu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2012, 2012, s. 31 - 50, bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Systemy Business Intelligence, System informacyjny, Systemy wspomagania decyzji
Computer system, Business Intelligence systems, Information system, Decision Support Systems (DSS)
Abstrakt
Rozwój systemów informowania kierownictwa nakierowany na analityczne przetwarzanie danych w trybie on-line (OLAP) zaowocował powstaniem nowej klasy systemów, określanych mianem Business Intelligence. Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny rozwój tych systemów oraz upowszechnienie ich wykorzystania w przedsiębiorstwach. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest zatem analiza możliwych kierunków rozwoju systemów typu Business Intelligence dla controllingu. Analiza ta poprzedzona zostanie omówieniem historii rozwoju systemów informatycznych controllingu oraz kształtowania się trendów w tej dziedzinie. Przeanalizowane zostaną także główne funkcje współczesnych rozwiązań w tym zakresie, a także korzyści jakie przynosi wdrożenie narzędzi Business Intelligence w obszarze controllingu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biere M.: Business Intelligence for the Enterprise. Prentice Hall PTR/IBM Press, 2003.
 2. Chomiak I.: Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych controllingu. Konferencja Systemy Wspomagania Organizacji 2003, 16-18 października. Ustroń 2003.
 3. Chomiak-Orsa I.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doskonaleniu procesów controllingowych. W: Informatyka Ekonomiczna. Wybrane zagadnienia, nr 10. Red. E. Nowicki. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2007, nr 1150.
 4. Collet T.: SEM-BCS Versus BPC - Focus on Consolidation, SAP Comunity Network, SAP AG 2010. http://www.sdn.sap.com (30.03.2012).
 5. Controlling Systems: Modele wdrożeniowe. http://www.controlling-systems.pl/modele-wdrożeniowe.dhtml (30.03.2012).
 6. Goliszewski J.: Controlling strategiczny - część 2. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 6.
 7. Goliszewski J.: Controlling wspomagany komputerowo, 2002. http://controlling.info.pl/ (30.03.2012).
 8. Kalakota R.: Gartner Says - BI and Analytics a $ 10.5 Bln market. http://practicalanalytics.wordpress.com/2011/04/24/gartner-says-bi-and-analytics-a-10-5-bln-market/ (30.03.2012).
 9. Keen P.G.W., Scott Morton M.S.: Decision Support Systems: An Organizational Perspective. Reading. Addison-Wesley, Massachusetts 1978.
 10. March J.G., Simon H.: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 1964.
 11. Martan L., Wilimowski J.: Kilka uwag o controllingu i kontroli wewnętrznej. "Przegląd Organizacji" 1997, nr 7-8.
 12. Meyer E., Mann R.: Controlling w twojej firmie. Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1997.
 13. Mysińska D.: Potrzeby informacyjne controllingu. W: Podstawy controllingu. Red. E. Nowak. AE, Wrocław 1996.
 14. Nelson G.S.: Business Intelligence 2.0: Are we There Yet? Proceedings of SAS Global Forum 2010, Paper 040-2010. http://support.sas.com/resources/papers/proceedings10/040-2010.pdf (30.03.2012).
 15. Nesterak J., Nowak D., Pająk A.: Fuzje i przejęcia na rynku Business Intelligence - ewolucja czy rewolucja? W: Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, nr 578.
 16. Nesterak J.: Funkcje controllingu w procesie zarządzania firmą. W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, 11 września, Legnica 2001.
 17. Nowak E.: Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. ODDK, Gdańsk 2003.
 18. Olszak C.M., Ziemba E.: Systemy Business Intelligence w rozwoju holistycznej infrastruktury wspomagającej podejmowanie decyzji w organizacji. W: J. Goliński, A. Kobyliński, A. Nowicki: Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 16. SGH, Warszawa 2006.
 19. Olszak C.M., Ziemba E.: Możliwości wykorzystania systemów Busuness Intelligence w bankowości. W: T. Porębska-Miąc i H. Sroka: Systemy wspomagania organizacji SWO'07. AE, Katowice 2007.
 20. Profit Center Accounting (EC-PCA), SAP AG, 2001. http://help.sap.com (30.03.2012).
 21. Power D.J.: Decision Support Systems: A Historical Overview. W: Handbook On Decision Support Systems. Vol. 1. Springer, Berlin, Heidelberg 2008.
 22. Raport IDC: Poland Enterprise Application Software Market 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, sierpień 2011.
 23. Sala D.: Współczesne metody i narzędzia wspomagania decyzji w procesach biznesowych. W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Red. A. Peszko. AGH, Kraków 2005.
 24. SAP Strategic Enterprise Management. Szczegółowy opis rozwiązania, SAP AG. 2005 http://www.sap.com/poland/solutions/business-suite/erp/financial/brochures/SEM_opis_funkcji.pdf (30.03.2012).
 25. Sierocki R.: Kryteria wyboru systemu informatycznego do budżetowania i controllingu. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007, Dodatek: Porady ekspertów, nr 4.
 26. Szarska E.: Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI? "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2010, nr 12.
 27. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowania systemu controllingu. Placet, Warszawa 2000.
 28. Wolny W., Zadora P.: Redefinicja idei inteligentnych systemów wspomagania decyzji. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2009. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu