BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych
Taxation in Agriculture and Proposed Changes in the Opinion of Private Farmers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 725-734, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Rolnictwo, Opinia publiczna, Podatek rolny
Tax system, Agriculture, Public opinion, Agricultural tax
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem badań było określenie opinii rolników w zakresie oceny dotychczasowego funkcjonowania podatku rolnego oraz możliwości wprowadzenia zmian. Za główne wady systemu podatkowego rolnicy wskazywali brak funkcji stymulacyjnej oraz brak związku pomiędzy efektywnością działalności rolniczej, a okręgami podatkowymi. Ponadto zdaniem większości rolników dotychczasowe obciążenie z tytułu podatku rolnego jest akceptowalne i powinno być utrzymane. Właściciele gospodarstw najsilniejszych pod względem ekonomicznym obawiają się zwiększenia obciążenia podatkiem dochodowym, w miejsce dotychczasowych, nieznacznych obciążeń z tytułu podatku rolnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper was to present the opinion of farmers in assessing the current functioning of the agricultural tax and the possibility of change. As the main disadvantages of the tax system, farmers pointed out the lack of stimulatory function - inadequate to the amount of the income distribution of agricultural tax and the lack of connection between the efficiency of agricultural activity and tax districts. Moreover, according to most farmers the burden of the agricultural tax is acceptable and should be maintained. Owners of farms economically strongest fear increased income tax burden, in place of existing minor burden from agricultural tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski M.: Podatek rolny jako dochód gmin w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, Warszawa 2010.
  2. Ciak J.: Transformacja systemu podatkowego w Polsce w latach 90., "Bank i Kredyt" 2001, nr 7.
  3. Chmielewska M: Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 79, Warszawa 2009.
  4. Dziemianowicz I., Przygocka R.: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 2 (131).
  5. Łęczycki W.: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań, [w:] Problemy rolnictwa światowego, Tom XV, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu