BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kontrowersje wokół interwencji jednostek samorządu terytorialnego w gospodarkę lokalną
Controversies Over Local Governments' Interventions in the Local Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 699-707, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Gospodarka lokalna, Interwencjonizm władz lokalnych
Economic theory, Local economy, Local government interventionism
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na kilku zasadniczych kwestiach. Punktem wyjścia jest idea interwencjonizmu gospodarczego w teorii ekonomii. Na tym tle wskazano specyfikę interwencji w gospodarkę lokalną. Przedstawiono zasadnicze przyczyny i cele, które powodują, że interwencja na poziomie lokalnym jest uzasadniona. W konkluzji podjęto próbę oceny skuteczności interwencji jednostek samorządu terytorialnego w gospodarkę w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article concentrates around several basic issues. The starting point is the concept of interventionism in economic theory. This provides a backdrop for showing the specificity of intervention in the local economy. The major causes and goals that justify intervention at the local level are presented in the article. Its final part is an attempt at evaluating the effectiveness of local governments' economic interventions in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausner J.: Polityka gospodarcza - wokół dylematów i sporów, [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
  2. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1956.
  3. Koguc-Jaworska M.: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  5. Sadowski Z.: Od sporu o transformację do strategii rozwoju, [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
  6. Stiglitz J.E.: Freefal. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu