BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Paweł (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Mrozek Magdalena
Tytuł
Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets : przypadek Argentyny
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 18, s. 100-117, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki wschodzące, Wzrost gospodarczy, Zapobieganie kryzysowi, Produkt krajowy brutto (PKB)
Financial crisis, Emerging markets, Economic growth, Crisis prevention, Gross domestic product (GDP)
Abstrakt
Celem niniejszego rozdziału jest charakterystyka skutków najnowszego kryzysu finansowego dla gospodarki argentyńskiej należącej do grupy tzw. gospodarek wschodzących (emerging markets). Przedmiotem rozważań są również zaproponowane przez tamtejszy rząd działania i reformy, stanowiące odpowiedź na zaburzenia na światowych rynkach. Wybór kraju poddanego analizie nie jest przypadkowy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report, Bank of International Settlements, Basel, June 2009, nr 79.
 2. Argentina: Macroeconomic RADAR, Bank Centralny Argentyny, http:// www.bcra.gov.ar/pdfs/indicadores/Radar_i.pdf.
 3. Argentyna w 2009 roku - działania podjęte w walce z kryzysem gospodarczym, http://www.buenosaires.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku Argentyna/article/detail,2734,48_ARGENTYNA_w_2009_roku_-_ dzialaniapodjetewwalcez kryzysem_gospodarczym.html (25.09. 2010).
 4. Breuer J.B., An Exegesis on Currency and Banking Crises, [w:] Sayer S. (red.), Issues in Monetary, Financial and Macroeconomic Adjustment Policies, Blackwell, Oxford 2005.
 5. David A.P, Path dependence, its critics and the quest for 'historical economics ', Oxford & Stanford University, http://www.siepr.stanford.edu/ workp/swpOOO 11 .pdf (28.11.2010).
 6. Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Sekretariat Ministra, Warszawa 2009.
 7. Inwestycje w Ameryce Łacińskiej i Argentynie, http://www.buenosairestra- de.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_Argentyna/article/detail,89,10_ InwestycjewAmeryceLacinskiej i Argentynie.html (05.04.2010).
 8. Kawa P., Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa (w druku).
 9. Ocena sytuacji w wybranych sektorach gospodarczych Argentyny w warunkach kryzysu, http://buenosaires.trade.gov.pl/pl/Przewodnik porynku_Argentyna/article/detail, 1942,49_Ocena_sytuacji_w_wy- branychsektorachgospodarczychArgentynywwarunkach kryzy-su.html (15.09.2010).
 10. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
 11. Spanjers W, The Asian Crisis and Macroeconomic Development, [w:] Ghatak S., Levine P. (red.), Development Macroeconomics, Taylor &Francis e-Library, 2009.
 12. Strategies for Aligning Stimulus Measures with Long Term Growth, OECD, Paris 2009.
 13. Światowy kryzys finansowy i jego reperkusje w Argentynie, http://www. buenosaires.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_Argentyna/artic- le/detail,2047,47_Swiatowy_kryzys_finansowy_i_jego_reperkusje-_w_Argentynie_material_dyskusyjny.html (28.11.2010)
 14. Światowy kryzys gospodarczy i jego wpływ na kraje rozwijające się, Global Development Research Group Policy Paper 1/2009, www.globaldeve-lopment.org.pl/attachments/124_POLICY_PAPERS_Nr_l_2009(l). pdf (15.10.2010).
 15. The State of Public Finances: Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis, IMF, March 2009.
 16. Wojtyna A., Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową, [w:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu