BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Sylwia
Tytuł
Od controllingu operacyjnego do controllingu zaawansowanego : klasyfikacje controllingu w literaturze przedmiotu
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 18, s. 118-129, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Controlling operacyjny, Controlling strategiczny, Przegląd literatury
Controlling, Operative controlling, Strategic controlling, Literature review
Abstrakt
Problematyka klasyfikacji controllingu jest równie złożona i szeroko opisana w literaturze przedmiotu jak aspekty interpretacyjne i instrumentarium controllingu. Obok klasycznego podziału controllingu na strategiczny i operacyjny bazującego zasadniczo na kryterium horyzontu czasu i przedmiotu zadań, należy zwrócić uwagę na kryterium podziału związane z poszczególnymi obszarami zarządzania przedsiębiorstwa, czyli tzw. controlling dziedzinowy. Obrazuje on możliwość i tendencję szerokiego zastosowania idei i instrumentów controllingu w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Uwzględniając z kolei okres obecności controllingu w teorii i praktyce gospodarczej można mówić o controllingu we wczesnej fazie rozwoju i controllingu zaawansowanym. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury na temat kryteriów klasyfikacyjnych controllingu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek P., Controlling w zarządzaniu gminą, PWE, Warszawa 2007.
 2. Chalastra M., Audyt systemu controllingu, [w:] Forum Praktyków, Controlling - skuteczne zarządzanie firmą, Materiały Konferencyjne CO-MARCH - CDN, Kraków 2004.
 3. Cisek A., Controlling jako mechanizm efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, nr 831.
 4. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uczelniane AE , Katowice 2000.
 5. Krajewska S., Controlling w przedsiębiorstwie hotelarskim, Oficyna Wydawnicza "Text", Kraków 2009.
 6. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Difin, Warszawa 2004.
 8. Łada M., Kozarkiewicz-Chlebowska A., Podstawy controllingu projektów, Centrum Badań nad Projektami, Kraków 2005.
 9. Łada M., Kozarkiewicz-Chlebowska A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2010.
 10. Marciniak S., Uniwersalizacja systemów controllingu, [w:] Controlling w praktyce zarządzania. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1998.
 11. Marciniak S., Controlling. Teoria, zastosowanie, Difin, Warszawa 2008.
 12. Nesterak J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2002.
 13. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 14. Nieplowicz M., Controlling personalny, [w:] Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.
 15. Nowak E. (red.), Controlling w przedsiębiorstwie - koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 16. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.
 17. Nowak E., System controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.
 18. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 19. Pac R., Controlling - narzędzie podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Nowakowski M.K. (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Key Text, Warszawa 1997.
 20. Radzikowski W, Wierzbiński J., Controlling. Koncepcje - Metody - Zastosowania, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999.
 21. Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu