BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wspólny rynek UE a system ochrony konkurencji : instrumenty i zakres
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 18, s. 202-214, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konkurencji, Rynek europejski, Traktat lizboński, Zachowania rynkowe, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Competition protection, European market, Lisbon Treaty, Market behaviour, Subsidies granted to enteprises
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityka ochrony rynku i konkurencji jest zasadniczym filarem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Jej kształt i charakter są, z jednej strony, rezultatem wartości autotelicznej, przypisywanej zjawisku rywalizacji podmiotów funkcjonujących na rynku, zaś z drugiej - instrumentalnej. Ochronie konkurencji przypisano zasadnicze znaczenie w osiąganiu tych celów społecznych i ekonomicznych, które legły u podstaw procesów integracyjnych państw Europy Zachodniej i tworzenia Wspólnoty Europejskiej we wszystkich instytucjonalnych formach integracji regionalnej: unii celnej, wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej ze wspólną walutą. Obie przesłanki nawiązują zarazem do globalnego wymiaru współczesnej gospodarki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Hambura S., Muszyński M., Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Studio Sto, Bielsko-Biała 2002.
  3. Kosikowski C, Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, PWN, Warszawa 1994.
  4. Romanowska M, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
  5. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przyjęty w Lizbonie 13.12.2007 r., wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/47 PL, http://eur-lex.europe.eu (22.02.2010).
  6. Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C115/13 PL _http://eur-lex.europe.eu (22.02.2010).
  7. Wiktor J.W., Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
  8. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu