BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemianowicz Ryta Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zmiany w opodatkowaniu gospodarstw rolnych : korzyści i zagrożenia
Changes in Taxation of Agricultural Holdings : Benefits and Threats
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 2, s. 72-78, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Podatek dochodowy, Reforma podatkowa, Obciążenia podatkowe, Gospodarstwa rolne
Agricultural tax, Income tax, Tax reform, Tax burdens, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od lat zarówno ekonomiści, ale także i politycy, prowadzą dyskusję na temat przyszłego kształtu systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim włączenia rolnictwa do powszechnego systemu opodatkowania dochodów, ale nie tylko. Niewątpliwie, jak wskazują doświadczenia międzynarodowe, system podatkowy może być jednym z czynników wpływających na tempo zmian strukturalnych w rolnictwie, które w Polsce są nieuniknione. Artykuł, stanowi próbą przeanalizowania korzyści i zagrożeń wynikających z obciążenia dochodów rolników uzyskiwanych z gospodarstwa podatkiem dochodowym. Szczegółową analizę ograniczono przede wszystkim do zbadania wysokości obciążeń fiskalnych gospodarstw rolnych po wprowadzeniu zmian w systemie opodatkowania. (abstrakt oryginalny)

For years both economists and politicians have been discussing the topic of the future shape of the agricultural taxation system in Poland. This regards mainly the exclusions of agriculture from the general income taxation system, but not only that. Without any doubt, as international experiences show, the taxation system may be one of the factors affecting the rate of structural changes in agriculture, which are unavoidable in Poland. Nevertheless, however, the agricultural taxation reform should be preceded by a detailed analysis of the fiscal and extra-fiscal effects resulting from introducing new solutions in the field of agricultural holdings taxation. The article is an attempt to analyze the benefits and threats related to charging the incomes from agricultural production with income tax; it does not, however, exhaust all the problems related to the agricultural taxation reform. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz R.I. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 150-418.
  2. Dziemianowicz R.I. 2009: Podatek dochodowy w rolnictwie stymulator czy hamulec przemian strukturalnych? Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, s. 55-60.
  3. Etel L. 2003: Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 314-316.
  4. Gardner B.L. 1978: Public Policy and the Control Agricultural Production. American Journal of Agricultural Economics, nr 60, s. 836-846.
  5. Goraj L., Michalak T., Zmarzłowski K. 2009: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2008 r. IERiGŻ, Warszawa, s. 32-45.
  6. Harl N. 1969: Do legal land tax rules favor large scale agricultural firms. American Journal of Agricultural Economics, nr 51, s. 1381-1392.
  7. Mastalski R. 1996: Prawo podatkowe II - część szczegółowa. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 236-237.
  8. Owsiak S. 1999: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, s. 157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu