BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Modeling the Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Light of Chosen Economic Theories Using the Example of the Countries of East-Central Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2013, nr 223, 199 s., rys., tab., bibliogr. s. 172-183
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Handel zagraniczny, Handel międzynarodowy, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Foreign investment, Foreign trade, International trade, Literature review, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Niniejsza monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono wybrane koncepcje opisujące wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny. Z kolei w części empirycznej poprzedzonej odpowiednim wprowadzeniem metodologicznym przedstawiono wyniki badań z uwzględnieniem metod ekonometrycznych, statystycznych i taksonomicznych. Niektóre ze stosowanych w pracy metod analizy są szeroko opisywane w literaturze przedmiotu, dlatego ich prezentację uznano za zbędną lub ograniczono do minimum. Okres badania zawężono do lat 2000-2009. W chwili wykonywania analizy tylko takie dane były dostępne i kompletne. Praca składa się z sześciu rozdziałów, przy czym pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny, a trzy kolejne - empiryczny. (fragment tekstu)

The fundamental aim of the dissertation is to research the influence of FDI on foreign trade in the countries of East-Central Europe. I accomplish this goal by: - assessing the size and structure, by industry, of FDI flowing into the countries of this region of Europe, - verifying T. Ozawa's theory of dynamic comparative advantages with the help of simultaneous equations model and multiplier analysis supported with multivariate statistical methods and taxonomic methods, - isolating the investment profiles of the countries being compared with the use of selected multivariate statistical methods, - conducting a panel econometric analysis of the influence of foreign investments on intra-industry trade and its various forms (vertical and horizontal intra-industry trade) supported with taxonomic methods and multivariate statistical methods. The dissertation is both theoretical and empirical. The theoretical part introduces selected concepts describing the influence of FDI on foreign trade, while the empirical section, following the appropriate methodological introduction, presents the results of research conducted using econometric, statistical and taxonomic methods. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D. 119981, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Agarwal J. P. [1980], Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 116, No 4.
 3. Akamatsu K. [1935], Wagakuni Yomo Kogyohin no Boeki Suisei [Trend of Japan's Trade in Woollen Manufactures], "Shogyo Keizai Ronso", Vol. 13.
 4. Aliber R.Z. [1970], A Theory of Direct Foreign Investment. In The International Corporation, ed. CP. Kindleberger, MIT Press, Cambridge, MA.
 5. Anuruddika S.M., Senevirathne G. [2010], Paradigm of Industry Life Cycle and Industry Life Cycle Shift Contrast to Flying Geese Model: with Special Reference to Sri Lankan Ready Made Garment Industry, ICBI, University of Kelaniya.
 6. Anyamele O.D. [2010], Foreign Direct Investment, Exports, and Education on Economic Growth in Sub-Saharan African, "International Research Journal of Finance and Economics", Issue 51.
 7. Arabie P., Boorman S.A. [1973], Multidimensional Scaling of Measures of Distance between Partitions, "Journal of Mathematical Psychology", Vol. 10, No 2.
 8. Arabie P., Hubert L. [1985], Comparing Partitions, "Journal of Classification", Vol. 2, No 1.
 9. Arbatli E. [2011], Economic Policies and FDI Inflows to Emerging Market Economies, IMF Working Paper, Middle East and Central Asia Department.
 10. Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows [2009],UNCTAD.
 11. Aturupane Ch., Djankov S., Hoekman B. [1999], Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between Eastern Europe and the European Union, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 135, No 1.
 12. Azzimonti M., Sarte P.D.G. [2007|, Barriers to Foreign Direct Investment Under Political. Instability, Economic Quarterly, Vol. 93, No 3.
 13. Balassa B. [1965[, Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, Manchester School of Economics and Social Studies, Vol. 33, No 2.
 14. Balasubramanyam V.N., Salisu M., Sapsford D. [1996], Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries, "The Economic Journal", Vol. 106, No 434.
 15. Bano S. [1991J, Intra-Industry International Trade: The Canadian Experience, Avebury Academic Publishing Company, London.
 16. Bardhan P. [1978], External Economies, Economic Development and the Theory of Protection [w:] Underdevelopment to Developing Economies, ed. S.P. Singh, Oxford University Press, Bombay, Oxford, New York.
 17. Behera S.R., Dua P., Goldar B. [2012], Foreign Direct Investment and Technology Spillover: Evidence across Indian Manufacturing Industries, "The Singapore Economic Review", Vol. 57 No 2.
 18. Bengoa M., Sanchez-Robles B. [2003], Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin America, "European Journal of Political Economy", Vol. 19, No 3.
 19. Bergstrand J.H. [1983], Measurements and Determinants of Intra-Industry International Trade [w:] Intra-Industry Trade: Empirical and Methodological Aspects, ed. P.K.M. Tharakan, North Holland, Amsterdam.
 20. Bezuidenhout H., Naude W. [2008], Foreign Direct Investment and Trade in the Southern African Development Community, United Nations University, UNU-WIDER, World Institute for Development Economics Research, Research Paper, No 88.
 21. Białecki K.P., Januszkiewicz W., Orcziak L. [2007], Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
 22. Blasius J. [2001], Korrespondenzanalyse, Oldenbourg Verlag, München.
 23. Bloningen B.A. [2005], A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, NBER Working Paper, No 11299, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 24. Błaszczyszyn B. [1983], Wielka Brytania w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 25. Bogdanovska Djurovic A. [2011], FDI Impact on the Economic Growth in the Developing Countries - 2000-2010), Working Series Paper, No 85, Skopje.
 26. Bornstein E., de Gregorio J., Lee J.W. [1998], How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, "Journal of International Economics", Vol. 45, No 1.
 27. Brainard S.L. [1993], A Simple Theory of Multinational Corporations and Trade with a Trade-off between Proximity and Concentration, NBER Working Paper, No 4269.
 28. Buckley A. [2002], Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Caetano J., Galego A. [2007], In Search for the Determinants of Intra-Industry Trade within an Enlarged Europe, "South-Eastern Europe Journal of Economics", Vol. 5, No 2.
 30. Cameron R. [1996], Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 31. Chavent M., Lacomblez C, Patouille B. [2001], Critere de Rand asymetriąue [w:] Proceedings SFC 2001,8eme Rencontres de la Societe Francophone de la Classification, Pointe ä Pitre, France.
 32. Choe J.I. [2003], Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic Growth?, "Review of Development Economics", Vol. 7, No 1.
 33. Cieślik A. [2000], Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Cieślik A. [2005b], Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 35. Cieślik A. [2005a], Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy w kraju goszczącym, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 36. Cipollina M. et al. [20111, FDI and Growth: What Cross-country Industry Data Say, "Economics and Statistics Discussion Paper", No 060, Universitä degli Studi del Mouse.
 37. Coase R. H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", Vol. 4, No 16.
 38. Corden W.M. [1979], Intra-Industry Trade and Factor Proportions Theory [w:] On the Economics of Intra-Industry Trade, ed. H. Giersch, Mohr, Tubingen.
 39. Cutler H., Ozawa T. [2007], The Dynamics of the "Maturę" Product Cycle and Market Recycling, Flying-Geese Style: An Empirical Examination and Policy Implications, "Contemporary Economic Policy", Vol. 25, No 1.
 40. Cyrson E. [1981], Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa.
 41. Czarny E., Śledziewska K. [2009], Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa.
 42. Dabla-Norris E. et al. [2010], FDI Flows to Low-Income Countries: Global Drivers and Growth Implications, IMF Working Paper, Strategy, Policy, and Review and African Departments.
 43. Damijan J.P., Rojec M. |2004|, Foreign Direct Investment and the Catching-up Process in New EU Member States: Is There a Flying Geese Pattern?, Forschungsberichte, wiivv Research Reports 310, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna.
 44. de Mello L.R. jr. [1999], Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: a Selective Survey, "The Journal of Development Studies", Vol. 34, No 1.
 45. Dillard D. [1967], Economic Development of The North Atlantic Community, Prentice Hall, New Jersey.
 46. Dixit A.K., Stiglitz J. [1977], Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, "American Economic Review", Vol. 67, No 3.
 47. Djankov S., Hoekman B. [1996], Intra-Industry Trade, Foreign Direct Investment and the Reorientation of Eastern European Exports, Policy Research Working Paper, No 1652.
 48. Dobosz M. [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 49. Domańska A. [2007], Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz rozwój handlu międzynarodowego w świetle liberalizacji handlu |w:| Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 50. Driffield N., Taylor K. [2000], FDI and the Labour Market: A Review of the Evidence and Policy Implications, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 16, No 3.
 51. Dunning J.H. [1981], Explaining the International Direct Investment. Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, "Weltwirtschaftliches Archiv" Vol. 117, No 1.
 52. Dunning J.H. [1988], The Eclectic Paradigm of International Production: a Restatement and Some Possible Extentions, "Journal of International Business Studies", Vol. 19, No 13.
 53. Eaton J., Tamura A. [1994], Bilateralism and Regionalism in Japanese and U. S. Trade and Direct Foreign Investment Patterns, "Journal of the Japanese and International Economics", Vol. 8, No 4.
 54. Ellsworth P.T. [1958], The International Economy, The Macmillan Company, New York.
 55. Falvey R.E., Kierzkowski H. [1987], Product Quality, Intra-Industry Trade and (Im) perfect Competition |w:] Protection and Competition in International Trade, ed. H. Kierzkowski, Basil Blackwell, New York.
 56. Falvey R.E. [1981], Commercial Policy and Intra-Industry Trade, "Journal of International Economics", Vol. 11, No 4.
 57. Faramary A. [2008], Foreign Direct Investment in Developing Countries: Impact on Distribution and Employment: a Historical, Theoretical and Empirical Study, praca doktorska, Faculte des sciences economiques et sociales. Economie politique, Univer-site de Fribourg, Fribourg.
 58. Faustino H. [2008], Intra-Industry Trade and Revealed Comparative Advantage: An Inverted-U Relationship, WP03/2008/DE/SOCIUS, Department of Economics, School of Economics and Management, Technical University of Lisbon, Lisbon.
 59. Fierla I. [2011], Przemysł [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierli, PWE, Warszawa .
 60. Flam H., Helpman E. [1987], Vertical Product Differentiation and North-South Trade, "American Economic Review", Vol. 77, No 5.
 61. Flatters F. [1972], Commodity Price Equalization: A Note on Factor Mobility and Trade, "American Economic Review", Vol. 62, No 3.
 62. Fontagne L., Freudenberg M., Peridy N. [1997], Trade Patterns Inside the Single Market, CEPII Working Paper No 07, April, Centre D'Etudes Prospectives et D'lnformations Internationales.
 63. Fontagne L., Pajot M. [1997], How Foreign Direct Investment Affects International Trade and Competitiveness: an Empirical Assessment, CEPII, document de travail, No 17.
 64. Fowlkes E. B., Mallows C. L. [1983], A Method for Comparing Two Hierarchical Clusterings, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 78, No 383.
 65. Frejtag-Mika E. [2004], Foreign Direct Investments and Competitiveness of the Polish Economy [w]: The Role of FDI in Competitive Economy, ed. E. Bojar, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 66. Frejtag-Mika E. [2006a], Bezpośrednie i pośrednie efekty napływu inwestycji zagranicznych do Polski w sferze zatrudnienia i czynników jakościowych [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji, red. E. Frejtag-Mika, Politechnika Radomska, Radom.
 67. Frejtag-Mika E. [2006b], Dylematy rynku pracy w kontekście funkcjonowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) [w:] Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa.
 68. Frejtag-Mika E. [2008], Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniefych - studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i wdrożenia, red. E. Bojar TNOiK, Toruń.
 69. Fry M. [1992], Foreign Direct Investment in a Macroeconomic Framework: Finance Efficiency, Incentives and Distortions, Working Paper WPS, No 1141.
 70. Fukao K., Ishido H., Ito K. [2003], Vertical Intra-Industry Trade and Foreign Direct Investment in East Asia, Discussion Paper Series A, No 434, Hitotsubashi University Kunitachi, Tokyo.
 71. Geldner M. [1986], Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i Opracowania, nr 193, SGPiS, Warszawa.
 72. Goryl A. [2004], Liniowe modele wielorównaniowe [w:] Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 73. Grabiński T., Sokołowski A. [1984], Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 181, Kraków.
 74. Greenacre M. [2007], Correspondence Analysis in Practice, 2nd, Chapman & Hall /CRC, London.
 75. Greenaway D., Hine R., Milner C. [1994], Country-Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the UK, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 130, No 1.
 76. Greenaway D., Hine R.C., Milner C. [1995], Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross-Industry Analysis for the United Kingdom, "The Economic Journal", Vol. 105, No 433.
 77. Greene W. [2000], Econometric Analysis, Prentice Hall International.
 78. Grubel H.G. [1970], The Theory of Intra-lndustrie Trade, Studies in International Economics.
 79. Grubel H.G., Lloyd P.J. [1971], The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "Economic Record", Vol. 47, No 120.
 80. Gruszczyński M. [2004], Wielorównaniowe modele ekonometryczne |w:| Ekonometria, red. M. Gruszczyński i M. Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 81. Haksoon K. |2010|, Political Stability and Foreign Direct Investment, "International Journal of Economics and Finance", Vol. 2, No 3.
 82. Harris S.E. [1957], International and Interregional Economics, New Homewood, New York.
 83. Hausman J. [1978], Specifcation Tests in Econometrics, "Econometrica", Vol. 46, No 6.
 84. Heckscher E.F [1949], The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, anglojęzyczne tłumaczenie pracy opublikowanej w 1919 r. w "Economisk Tidskrift", Vol. 21.
 85. Hein S. [1992], Trade Strategy and the Dependency Hypothesis: A Comparison of Policy, Foreign Investment, and Economic Growth in Latin America and East Asia, Economic Development and Cultural Change, Vol. 40, No 3.
 86. Helpman E. [1981], International Trade in the Presence of Product Differentiation, Economies of Scale, and Monopolistic Competition: A Chamberiln-Heckscher-Ohlin Approach, "Journal of International Economics", Vol. 11, No 3.
 87. Helpman E. [1987], Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Countries, "Journal of Japanese and International Economies", Vol. 1, No 1.
 88. Helpman E., Krugman PR. [1985], Market Structure and Foreign Trade, Harvester Press Group, Brighton.
 89. Hinloopen J., van Marrewijk C. [2001], On the Empirical Distribution of the Balassa Index, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 137, No 1.
 90. Horimoto K., Toh H. [2001 ], Statistical Estimation of Cluster Boundaries in Gene Expression Profile Data, "Bioinformatics", Vol. 17, No 12.
 91. Horstmann I.J., Markusen J.R. [ 1992], Endogenous Market Structures in International Trade, "Journal of International Economic", Vol. 32, No 1-2.
 92. Hu X., Ma Y. [1999], International Intra-Industry Trade of China, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 135, No 1.
 93. Hubert L.J. (1977), Nominal Scale Response Agreement as a Generalized Correlation, "British Journal of Mathematical and Statistical Psychology", Vol. 30, No 1.
 94. Hummels D., Levinsohn J. [1995], Monopolistic Competition and International Trade: Reconsidering the Evidence, "Quarterly Journal of Economics", No 110, No 3.
 95. Jaccard P. [1908], Nouvelles recherches sur la distribution florale, Bulletin de la Societe, Vaudoise des Sciences Naturelles, Vol. 44.
 96. Jajuga K., Jajuga T. [2008], Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 97. Jenks L.H. [ 1949], The Migration of British Capital to 1875 [w:] International Capital Movements During the Inter War Period, UNO, New York.
 98. Jezierski A., Leszczyńska C. [1997], Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 99. Johnson A. [2006], The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth, Electronic Working Paper Series, No 58, The Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Studies in Science and Innovation.
 100. Johnson S.C. 11968], Metric Clustering, Unpublished manuscript, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey.
 101. Jude C, Pop Silaghi M.I. [2009], Foreign Direct Investment, Employment Creation and Economic Growth in CEE Countries. An Open Issue [w:] Development, Energy, Environment, Economics, Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics, WSEAS Press, Puerto De la Cruz.
 102. Kapitał zagraniczny w prywatyzacji [1996], red. M. Jarosz PAN, Warszawa.
 103. Karaszewski W. [2004], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 104. Kasahara S. [2004], The Flying Geese Paradigm: A Critical Study of Its Application to East Asian Regional Development, UNCTAD Discussion Papers, No 169.
 105. Kinoshita Y. [2012], Foreign Direct Investment and the Crisis: Is This Time Different?, "IMF Research", Vol. 13, No 1.
 106. Kindleberger Ch.P. [1953], Inernational Economics, Homevvood, Illinois.
 107. Knickerbocker FT. [1973], Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise, Hravard University Graduate School of Business Administration, Boston.
 108. Kojima K. [1973], A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, "Hitotsubashi Journal of Economics", Vol. 14, No 1.
 109. Kojima K. [1975], International Trade and Foreign Investment: Substitutes or Complements, "Hitotsubashi Journal of Economics", Vol. 16, No 1.
 110. Kojima K. [ 1987 ], Direct Foreign Investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations, Croom Helm, London.
 111. Koyama Y. [2011], Flying Geese Pattern and the Western Balkans [w:] Conference Proceedings, The Ninth International Conference: ..Challenges of Europe: Growth and Competitiveness - Reversing the Trends", Faculty of Economics, University of Split, Split.
 112. Krauss M.B. [1974], Commodity Trade and Factor Mobility, "American Economic Review", Vol. 64, No 4.
 113. Krugman PR. [1979], Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, "Journal of International Economy", Vol. 9, No 4.
 114. Krugman PR., Obstfeld M. [2007], Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 115. Lancaster K. [1979], Variety, Equity and Efficiency, Basil Blackwell, Oxford.
 116. Lanz R., Miroudot S., Nordäs H.K. [2011], Trade in Tasks, OECD Trade Policy Working Papers, No 117.
 117. Liberska B. [1999], Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie (Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów) [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce - warunki działania, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa.
 118. Linder S.B. [1961], An Essay on Trade and Transformation, John Wiley, New York.
 119. Lipsey R.E. [1976], A Book Review of Grubel and Lloyd: Intra-industry Trade, "Journal of International Economics", Vol. 6.
 120. Lipsey R.E., Weiss M.Y. |1984|, Foreign Production and Exports of Individual Firms, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 66, No 2.
 121. Liu X., Burridge P., Sinclair P.J.N. [2002], Relationships between Economic Growth, Foreign Direct Investment and Trade: Evidence from China, Applied Economics, Vol.34, No 11.
 122. Lucas R.E. [1993], On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, World Development Vol. 21, No 3.
 123. Luchter B., Rek J. [2006], Przemysł [w:] Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, PWE, Warszawa.
 124. Łychowski T. [1968], Współczesne przemiany w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 125. Marcotorchino J.F., El Ayoubi N. [1991], Paradigme logiąue des ecritures relationnelles de quelques criteres fondamentaux d'association, "Revue de Statistique Appliquee", Vol. 39, No 2.
 126. Markusen J.R. [1983], Factor Movements and Commodity Trade as Complements, "Journal of International Economics", Vol. 14, No 3-4.
 127. Markusen J.R. |1995|, The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 9, No 2.
 128. Markusen J.R. [2002], Multinational Firms and the Theory of International Trade, MIT Press, Cambridge.
 129. Markusen J.R., Venables A.J. |1998], Multinational Firms and the New Trade Theory, "Journal of International Economic", Vol. 46, No 2.
 130. Mekki R. [2005], The Impact of Foreign Direct Investment on Trade: Evidence from Tunisia, paper presented at 4th Annual Conference of the European Economics and Finance Society on "Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe", Coimbra, Portugal.
 131. Michalet C.A. |1997], Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment. The Opening of Central and Eastern Europe, The World Bank, Washington, D.C.
 132. Mill J.S. [1965], Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 133. Milligan W., Cooper M.C. [1986], A Study of the Comparability of External Criteria for Hierarchical Cluster Analysis, "Multivariate Behavioral Research", Vol. 21, No 4.
 134. Michałków I., Rybak N. [2004], Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szanse, red. I. Michałków, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 135. Mirkin B.G., Chernyi L.B. [ 1970], Measurement of the Distance between Distinct Partitions of a Finite Set of Objects, "Automation and Remote Control", Vol. 31, No 5.
 136. Misala J. [1990], Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa.
 137. Misala J. [2001], Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 138. Misala J. [2007], Wpływ BIZ na konkurencyjność międzynarodową, wybrane aspekty teoretyczne |w:| Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresy, SGH, Warszawa.
 139. Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 140. Misala J., Pluciński E.M. |2000|, Handel wewnątrzgałęziowy miedzy Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 141. Misiąg F. [2007], Zagraniczne inwestycje handlowe a rynek pracy [w:| Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, red. U. Kłosiewicz-Górecka, PWE, Warszawa.
 142. Mokrogulski M. [2007], Wpływ firm z kapitałem zagranicznym na rynek pracy w Polsce |w:] Polska Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresy, SGH, Warszawa.
 143. Mundeil R.A. |1957|, International Trade and Factor Mobility, "American Economic Review", Vol.47, No 3.
 144. Mynarski S. [1993], Analiza rynków zagranicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 145. Mynarski S. [2001], Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 146. Noormamode S. |2008], Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Do Host Country Social and Economic Conditions Matter?, Preliminary draft, University of Neuchätel, Switzerland.
 147. Nowak E. [1985], Wskaźnik podobieństwa wyników podziału, Przegląd Statystyczny, z. 1.
 148. Nunnenkamp P., Alatorre-Bremont J.E., Waldkirch A. [2007], FDI in Mexico: An Empirical Assessment of Employment Effects, "Kiel Institute for the World Economy", Kiel Working Paper, No 1328.
 149. Nytko M. [2007], Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach w latach 1991-2005, rozprawa doktorska, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 150. Ohlin B. [ 1933], Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge MA.
 151. Onufer [2011], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego [w:| Globalizacja, europejska integracja a kryzys, red. J. Kundera, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 9, Wrocław.
 152. Osiewalski J. [2004], Liniowe modele wielorównaniowe [w:] Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 153. Osińska M., Kosko M. [2007], Modele danych panelowych [w:] Ekonometria współczesna, red. M. Osińska, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 154. Ottaviano G.I.P., Puga D. [1998], Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the "New Economic Geography", CEPR Disscussion Paper, No 356.
 155. Owen R. F. [1982], Inter-industry Determinants of Foreign Direct Investment [w:] New Theories of the Multinational Enterprise, ed. A.M. Rugman, London.
 156. Ozawa T. [1990], Multinational Corporations and the "flying geese" Paradigm of Economic Development in the Asian Pacific Region, Paper presented at 20th Conference on Multinational Enterprises and 21th Century Scenarios, Tokyo, 4-6 July 1990.
 157. Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporation", Vol. l, No 1.
 158. Ozawa T. [2003], Pax Americana-Led Macro-Clustering and Flying Geese-Style Catch-up in East Asia: Mechanisms of Regionalized Endogenous Growth, "Journal of Asian Economics", Vol. 13, No 6.
 159. Ozawa T. [2004], The Chinese Miracle and the "Flying-Geese" Paradigm of Catch-up Growth, Paper presented at the 9th International Conference of the East Asian Economic Association, Hong Kong, 13-14 November 2004.
 160. Ozawa T. [2005], Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan: The " Flying-Geese" Paradigm of Catch-Up Growth, MA, Hdward HI gar Publishing, Northampton.
 161. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. [2004], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej: koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, SGH, Warszawa .
 162. Pilarska C. [20051, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 163. Polityka gospodarcza |2006|, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 164. Polska 2010- Raport o stanie gospodarki [2010|, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 165. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2010 r. [2011], Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Warszawa.
 166. Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, McMillan, Houndmills, Basingstoke, London.
 167. Posner V. [ 1961 ], International Trade and Technical Change, "Oxford Economic Papers", October.
 168. Pontes J.P [2004], A Theory of the Relationship between Foreign Direct Investment and Trade, "Economics Bulletin", Vol. 6, No 2.
 169. Primo Braga C.A., Bannister G. [1996], East Asian Investment and Trade Prospects for Growing Regionalization in the 1990s [w:] Companies without Borders: Transnational Corporations in the 1990s! UNCTAD, Division on Transnational Corporations and World Development, International Thomson Business Press, London, New York.
 170. Przybylska K. [1998a], Czynniki determinujące przepływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Ekonomista", nr 2-3.
 171. Przybylska K. [1998b[, Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, "Ekonomista", nr 5-6.
 172. Przybylska K. [2001], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 144, Kraków.
 173. Purvis D.D. [1972], Technology, Trade and Factor Mobility, "The Economic Journal", Royal Economic Society, Vol. 82, No 327.
 174. Radke V. [1992], Entwicklung oder Abhängigkeit Ökonomische Effekte ausländischer Direktivestitionen in Entwicklungsländern, Campus Vlg., Frankfirt, New York.
 175. Rana P.B. [1990], Shifting Comparative Advantage among Asian and Pacific Countries, "The International Trade Journal", Vol. 4, No 3.
 176. Rand W.M. 11971|, Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 66, No 336.
 177. Ricardo D. [1957], Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 178. Ritter M. [2008], Offshoring, Trade in Tasks and (Occupational) Specificity of Human Capital, Working Paper, Department of Economics, University of Toronto, Toronto.
 179. Rousseeuw P.J. [1987], Silhouettes: a Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis, "Journal of Computational and Applied Mathematics", Vol. 20, No 1.
 180. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiające przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, 2010/0197 |COD|~, KOM(2010)344, Bruksela.
 181. Rybczyński T.M. [1955], Factor Endowments and Relative Commodity Prices, "Economica", Vol. 22, No 88.
 182. Rymarczyk J. [2004], Internalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 183. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. [2006], Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 184. Sadowska-Cieślak E. [1999], Warunki prawne działania kapitału zagranicznego w Polsce [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa.
 185. Salamaga M. [2010a], Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski, "Przegląd Statystyczny", t. 57,2-3.
 186. Salamaga M. [2010b], An Application of Correspondence Analysis in the Research of Export Competitiveness in European Union Countries, "Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis", University of Economics in Bratislava, Bratislava.
 187. Salamaga M. [2010c], Zastosowanie analizy korespondencji do oceny specjalizacji w wewnątrzgałęziowej wymianie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach OECD. Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, red. A.S. Barczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 188. Salamaga M. [2011], Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade in the Visegrad Group Countries. Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries, Lviv Academy of Commerce, Lviv.
 189. Schmitz A., Helmberger P. [1970], Factor Mobility and International Trade: The Case of Complementarity, "American Economic Review", Vol. 60, No 4.
 190. Shaked A., Sutton J. [1984], Product Differentiation and Industrial Structure, "The Journal of Industrial Economics", Vol. 36, No 2.
 191. Shun-Chiao Ch. [2009], Horizontal and Vertical Intra-industry Trade and Firm's Investment Strategies: Evidence from the IT Industry in the Asian, EU and US Markets, Global Economic Review, Vol. 38, No 1.
 192. Singh H., Jun H.K. 11996], Some New Evidence on Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, Policy Research Working Paper 1531, World Bank, International Economics Department.
 193. Sołdaczuk J. [1991], Historyczny rozwój gospodarki światowej |w:| Gospodarka światowa, red. P. Bożyk, PWE, Warszawa.
 194. Sołdaczuk J., Misala J. [2001], Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa.
 195. Spence M. [ 1976], Product Selection, Fixed Cost and Monopolistic Competition, "Review of Economic Studies", Vol. 43, No 2.
 196. Sporek T. [1998], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie główną strategią korporacji transnarodowych, WSZMiJO, Katowice.
 197. Stanimir A. |2005|, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 198. Struyf A., Hubert M., Rousseeuvv R [1997], Clustering in an Object-Oriented Environment, "Journal of Statistical Software", Vol. 1, No 4.
 199. Syczewska E.M. |2004|, Wielorównaniowe modele ekonometryczne [w:] Ekonometria, red. M. Gruszczyński i M. Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 200. Szmigiel C. [1976], Wskaźnik zgodności kryteriów podziału, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 201. Szpak J. [2003], Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa.
 202. Tarasiński L. [2006], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika Difin, Warszawa.
 203. Tarasiński L. [2009], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans handlowy i struktura przewag komparatywnych |w:| Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa.
 204. Tax Incentives and Foreign Direct Investment [2000], A Global Survey United Nations New York, AS1T Advisory Studies No. 16, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.3, New York, Geneva.
 205. Tiwari A.K., Mutascu M. [2011], Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-Data Approach, "Economic Analysis & Policy", Vol. 41, No 2.
 206. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę. Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. |2010], Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, wyd. polskie, 2010/C 83/01.
 207. Trzcińska B. [2011], Procesy integracyjne w Europie [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. 1. Fierli, PWE, Warszawa.
 208. Tu Y., Tan X. [2012], Technology Spillovers of FDI in ASEAN Sourcing from Local and Abroad, "China Finance Review International", Vol. 2, No 1.
 209. Vernon R. [1966], International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 80, No 2.
 210. Weigand J., Lehmann E. [1997], Produktdifferenzierung, "Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt" Vol. 26, No 9.
 211. Weresa M.A. [2002], Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyty BRE-BANK CASE, Warszawa.
 212. Wheeler D., Mody A. [1992], International Investment Location Decisions: The Case of U.S. Firms, "Journal of International Economics", Vol. 33, No 1/2.
 213. Wiliamson O.E. [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York.
 214. Wilkins M. [1989], The History of Foreign Investment in the United States to 1914, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 215. Witkowska J. [1996], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 216. Witkowski B. [2007], Rola BIZ w kształtowaniu polskiej gospodarki |w:| Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresy, SGH, Warszawa.
 217. World Investment Report 2002, Transnational Corporations as Engines of Growth [2002], UNCTAD, New York.
 218. World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D [2005], UNCTAD, New York, Geneva.
 219. World Investment Report 2011, Non-Equity Modes of International Production and Development [2011], UNCTAD/WIR/2011.
 220. Woźniak M.G. [2008], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 221. Wysokińska Z. [1998], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa.
 222. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku [2008], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 223. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku [2009], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 224. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku [2010], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 225. Zhang K. H. [2001 ], Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth?, Evidence from East Asia and Latin America, "Contemporary Economic Policy", Vol. 19, No 2.
 226. Zhang J., van Witteloostuijn A., Zhou C. [2005], Chinese Bilateral Intra-industry Trade: A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992-2001 Period, "Review of World Economics", Vol. 141, No 3.
 227. Zysk W. [2004], Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu