BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkacz Anatolij (Zaporoski Humanistyczny Uniwersytet w Melitopolu, Ukraina)
Tytuł
Zmiany instytucjonalne w gospodarce : doświadczenia ukraińskie i polskie
Institutional Changes in an Economy : Ukrainian and Polish Experience
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, z. nr 10, s. 330-339, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zmiany instytucjonalne, Przemiany instytucjonalne, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Czynniki rozwoju gospodarczego, Ekonomia instytucjonalna, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Struktura instytucjonalna
Institutional changes, Institutional transformation, Determinant of economic transformation, Factors of economic development, Institutional economics, Institutional support of entrepreneurship, Institutional structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Historia rozwoju społeczeństw jest historią zmian instytucjonalnych, dokonujących się pod wpływem istotnych czynników kształtujących się w procesie rozwoju (twórcza działalność człowieka, konflikty między istniejącymi instytucjami, zmiana praw własności czynników wytwórczych, itp.). Zmiany te są przeważnie ciągłe i kumulatywne. Modernizacja instytucji od kilku lat ma miejsce na Ukrainie, m.in. w zakresie form własności, w których dominuje tzw. własność wewnętrzna (pracowników i kierowników przedsiębiorstw). (abstrakt oryginalny)

The history of societies' development is a history of institutional changes that takes place under the influence of essential factors shaped within the process of development (creative human activity, conflicts between existing institutions, changes in the property of production factors, and so on). These changes are usually continuous and cumulative. Modernization of institutions has been taking place in Ukraine for a few years, among others in the sphere of property, within which there dominate so called internal ownership (of employees and managers of enterprises). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hopт Д., Инcтитуты, инcтитуциoнальныe измeнeния и функциoниpoваниe экoнoмики, М.: Фoнд экoн. книги «Hачала», 1997, s. 116-118.
  2. Hopт Д., Инcтитуциoнальныe измeнeния: pамки анализа, "Boпp. экoн." 1997, № 3, s. 8.
  3. Шумпeтep И.A., Teopия экoнoмичecкoгo pазвития, М.: Пpoгpecc, 1982, 455 s.
  4. Шаcтиткo A.E., Hoвая инcтитуциoнальная экoнoмичecкая тeopия, М.: Экoн. фак. МГУ, TEИC, 2002, s. 525-530.
  5. Beблeн T., Teopия пpазднoгo клаccа, М.: Пpoгpecc, 1984, 247 s.
  6. Пoлтepoвич B.М., Tpанcплантация экoнoмичecких инcтитутoв, "Экoнoмичecкая наука coвpeмeннoй Poccии" 2001, №3, s. 24-50.
  7. Укpаина в цифpах в 2005 гoду. Cтатиcтичecкий cбopник, K.: Koнcультант, 2006, 248 s.
  8. Укpаїна. Фopмування ocнoви для cтабiльнoгo зpocтання. Мeмopандум пpo eкoнoмiчний poзвитoк. Toм 1, Cвiтoвий банк: Дocлiджeння eкoнoмiк кpаїн cвiту, 115 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu