BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hasińska Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Programy aktywnej polityki rynku pracy w warunkach integracji europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), 2011, s. 177-185, bibliogr. 2 poz., tab.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Aktywizacja bezrobotnych, Polityka zatrudnienia, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój przedsiębiorczości, Europejska Strategia Zatrudnienia, Szkolenie bezrobotnych
Labour market, Unemployment, Unemployed activation, Employment policy, Poland's economic integration with the EU, Entrepreneurship development, European Employment Strategy, Unemployed training
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano uwagę na programach aktywnej polityki rynku pracy realizowanych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W okresie członkostwa nastapiła wyraźna popraw sytuacji na krajowym rynku, przejawiająca się we wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia. Polska stała się jednym z głównych beneficjentów unijnych funduszy strukturalnych służących realizacji inwestycji w zasoby ludzkie i materialne, a także konkurencyjnym miejscem inwestycji zagranicznych.(...) Skutki członkostwa w UE przejawiają się także w podporządkowaniu narodowej polityki zatrudnienia unijnej koordynacji, prowadzonej w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz.U., nr 99, poz.1001 z późn. zm.
  2. Ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 6, poz. 33.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu