BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostaszewski Wojciech (Sąd Najwyższy)
Tytuł
Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej
Employers Supplementary Liability Character in the Light of Civil Liability in Tort
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2013, nr 6, s. 2-7
Słowa kluczowe
Obowiązki pracodawcy, Odpowiedzialność cywilna, Prawo pracy, Odpowiedzialność deliktowa
Employer obligations, Civil liability, Labour law, Tort liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy była przedmiotem wypowiedzi doktryny prawa pracy głównie w zakresie jej dopuszczalności. Autor rozważa inny aspekt związany z tą instytucją, a mianowicie skutki opowiedzenia się przez judykaturę za stosowaniem deliktowego reżimu odpowiedzialności cywilnej w kontekście uzupełniającego charakteru odpowiedzialności pracodawcy. Zwraca uwagę na wieloznaczność pojęcia "odpowiedzialność uzupełniająca" i definiuje ten termin. Przedstawia również uwagi generalne dotyczące stosowania reżimu deliktowego w prawie pracy. (abstrakt oryginalny)

In general, supplementary liability was the doctrine matter of interest in the scope of the acceptability of such liability - in this article, author considers a different aspect of this institution which is the outcome of 'judicatures' standpoint for applying the tort civil liability as the supplementary employers liability. Moreover, author points that the definition of supplementary liability is ambiguous and thus he proposes the clear definition. The article also elaborates on the general issues concerning the tort liability in labor law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z. 31, Prawo VIII, Toruń 1962, s. 12.
  2. Uniwersalny słownik języka polskiego (pod red. S. Dubisza, t. IV, Warszawa 2003, s. 1068.
  3. W. Sanetra, Odpowiedzialność według prawa pracy: pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991, s. 3.
  4. W. Władyka, Zarzuty pracodawcy wobec roszczeń pracownika w procesie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną wystąpieniem choroby zawodowej - część 1, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 6, s. 161.
  5. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza - funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 84-93.
  6. S. Wójcik, Zagadnienia etyczne przedawnienia roszczeń (w:) Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Ignatowicza, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1988, s. 141 i n.
  7. M. Warciński, Nadużycie zarzutu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody na osobie, "Studia Iuridica" 2007, t. 47, s. 297 wraz z powołaną tam literaturą.
  8. M. Kaliński (w:) System prawa prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009, s. 162.
  9. E. Maniewska, Jeszcze o odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy za wypadki przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 12, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu