BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biniek Zenon, Grelewska Marlena
Tytuł
Korzystanie z e-usług w urzędach administracji publicznej
The Use of E-services in Government Administration
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 24-42, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Rozwój społeczno-gospodarczy, e-usługi publiczne
Public administration, Social economic development, Public e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego interesanci jak dotąd w zbyt małym zakresie korzystają z usług e-urzędu, czyli tzw. e-usług. Z jednej strony przeznaczono gigantyczne środki finansowe na rozwój e-administracji, z drugiej - przeprowadzono rozległą akcję uświadamiającą, a mimo to odsetek osób korzystających z e-usług jest wciąż niewielki. Autorzy dokonali analizy przyczyn nikłego zainteresowania e-usługami na różnych poziomach obsługi interesanta, uwzględniając różne poziomy zaawansowania e-usług: informacyjny, komunikacyjny, interakcyjny i transakcyjny. Ponadto przeanalizowali efekty zewnętrzne występujące w e-administracji i opisali ich potencjalny wpływ na postępowanie interesantów. Omówili także uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i psychologiczne zachowań interesantów e-administracji. Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań ankietowych na temat przyczyn korzystania z e-usług. Zdefiniowano w nim również główne czynniki sprzyjające korzystaniu z tych usług bądź powstrzymujące przed tym. (abstrakt oryginalny)

The main goal for the authors of this paper was to find an answer to a question why to this day customers has used the e-administration services in such a small scope. Despite great funding put to the expansion of e-administration and a wide-spread awareness program, the percent of the people using e-services is still very little. The authors of this paper analyzed the reasons for little interest to use e-services on different levels of customer management. The analysis includes different levels of advancement for e-services: information, communication, interaction and transaction. Furthermore the analysis of the external effects that take place in e-administration had been conducted that resulted in a description of potential customer behavior. The paper covers technical, economical and psychological conditions that influence the e-administration customers' behavior. It provides the result of the surveys that presents the factors of e-services use limitations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu, Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
 2. Biniek Z., Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej, "Współczesna Ekonomia" 2010, nr 1.
 3. Biniek Z., Glembiń J., Wołowski F., Podpis elektroniczny w administracji i zarządzaniu, Edytor, Warszawa 2004.
 4. Brosch D., Mehlich H., E-Government und virtuelle Organisation, Gabler Verlag, Wiesbaden 2005.
 5. Lehner F., Wildner S., Scholz M., Wirtschaftsinformatik, Hanser, Wien 2007.
 6. Paczulski P., Kluczyńska E., Al-Jawahiri A., Gajewski P., Internetowe serwisy miast i e-urzędy 2011, http://www.komputerswiat.pl/testy/internet/internetowe-serwisy- -miast/2011/05/internetowe-serwisy-miast-i-e-urzedy-2011,2.aspx#content.
 7. Pervin L.A., John O.P., Osobowość teoria i badania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
 8. Scheer A.W., Business Process Management - the first step towards a successful E-Government, maszynopis powielany IDS Scheer, Saarbrucken 2004.
 9. Shapiro C., Variom H., Potęga informacji, Helion, Gliwice 2007.
 10. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 4293_PLK_HTML.htm [dostęp 20.07.2011].
 11. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2007.
 12. www.komputerswiat.pl/testy/internet/internetowe-serwisy-miast/2011/05/internetowe- -serwisy-miast-i-e-urzedy 2011,2.aspx#content [dostęp 15.07.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu