BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobiazgiewicz Joanna
Tytuł
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) - założenia a rzeczywistość
Electronic Platform of Public Administration Services (e-PUAP) - premise and realit
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 24, s. 63-69, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, e-administracja, e-usługi publiczne, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Public administration, e-government, Public e-services, Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elektroniczna administracja publiczna to jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem tworzenia e-administracji jest zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w aspekcie zarówno poprawy obsługi klientów, jak i usprawnienia funkcjonowania urzędów. Wprowadzenie nowoczesnych technologii teleinformatycznych pozwala na ułatwienie obywatelom oraz przedsiębiorcom załatwiania spraw urzędowych oraz umożliwia dostęp do informacji publicznej. Usługi administracji publicznej on-line nabierają coraz większego znaczenia m.in. ze względu na rosnącą mobilność społeczeństw, zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, rosnące oczekiwania obywateli wobec usług publicznych oraz nadzieję na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji. (abstrakt oryginalny)

The use of teleinformation technology in public administration may bring many advantages both to the clients and the offices. The electronic platform plays here the crucial role and in the future it is supposed to enable the provision of a wide range of services both to the citizens or companies and the so-called internal clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. E-administracja w oczach internautów, raport dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 2010.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz.1664.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej, Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 1078 z późn. zm.
  4. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010, raport Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl.
  5. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, http://www.mswia.gov.pl/strategia/.
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565.
  7. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r., raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, październik 2010.
  8. www.epuap.mswia.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu